Meny

Livet Tro


Samtala med en pastor

Har du behov av någon, som du kan tala med om livets många frågor? Pastorn kan ge dig nya impulser och perspektiv på saker där den andliga sidan av livet tas med i sammanhanget, men ersätter naturligtvis inte samtal i din familj, med din livskamrat, vän eller en psykolog. Skriv i förtroende till vår webbpastor Kennet Engblom.


Image