Meny

Personlig utveckling

Vi utvecklas genom handledning och mentorskap.

Handledning

Församlingen vill stödja människor att förstår och praktiserar Jesus modell för lärjungaskap. Visa och erfarna kristna har en viktig uppgift att stötta, uppmuntra och handleda nya kristna i ett växande lärjungaskap. Läs mer

Träning

En viktig aspekt av det kristna livet är att tjäna Guds rike. Därför vill församlingen ge möjligheter för människor att träna på att utveckla sina gåvor och förmågor. Läs mer

Ledarskap

Att ge möjlighet till utveckling för att leda med en tydlig vision, med passion och med strategisk målmedvetenhet. Visionen befästs i nya generationers ledare genom att inkludera unga och nya kristna i församlingens ledarskap. Läs mer