Meny

Livet Andlighet

Undervisning

Guds ord är liv. Undervisning om Guds ord bör därför vara dynamisk och relevant för våra liv. Församlingar som fokuserar på bibeln hittar praktiska och kreativa sätt att förmedla Guds ord så att det smittar av sig och inspirerar.

Strax före Jesus lämnade sina lärjungar och for upp till himmelens så gav han dem det vi kallar för missionsbefallningen. ”Jag har fått all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut till alla folk och gör dem till mina lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn, och lär dem att följa allt som jag har befallt er. Och jag ska alltid vara med er, ända till tidsålderns slut.” NB Matt. 28:18-20

När jag läst denna text har jag alltid tänkt att det var ett otroligt stort och kanske omöjligt uppdrag som Jesus gav till sina lärjungar. Att gå till hela världen. Att undervisa icketroende människor (till) att följa Jesus. Att döpa dem in i gemenskap med Jesus och sedan fortsätta att undervisa om allt han befallt. Ja, det verkar nästan som om Jesus också var mycket väl medveten om det oändligt stora uppdrag(et) som han gav sina lärjungar och därför avslutar han med orden: ”Och jag ska alltid vara med er, ända till tidsålderns slut.”

Men kanske är det så att den sista meningen egentligen är kärnan i det Jesu vill säga till oss, att Han alltid ska vara med oss. Tänk om gemenskapen med Jesus är själva förutsättningen för missionsbefallningen och inte bara en tröst för oss när vi ser de stora utmaningarna att vara lärjunge.

Han ber oss att vara vittnen om Hans försoning med världen. Han ger oss uppdraget att undervisa om allt vad Han förberett för dem som vill ta emot honom och därför är vi Hans barn. Att ”undervisa” kan också vara ett uttryck för att vi ska ”visa på under”, att vara vittnen om Guds försoning med sina barn. Vi ska alltså vittna om de under och mirakel som vi fått del av genom att vara tillsammans med Jesus. Om vi först tar emot Jesu löfte om att Han alltid ska vara med oss så kanske missionsbefallningen inte blir ett tungt uppdrag utan istället kan vi säga som Petrus ”Nej, vi kan inte låta bli att berätta om allt det som vi har sett och hört.” NB Apg 4:20