Meny

Livet Uppdrag

Ett uppdrag att tjäna

Att följa Jesus betyder att känna in människors behov i samhället omkring. Guds hjärta bultar för den fattiga, brutna och trasiga människan.

En av grunderna för mig som kristen och för alla i den kristna församlingen är att följa Jesu exempel och vara trogna honom i tro och i gärning. Den kristna undervisningen ger oss ett hopp för evigheten och samtidigt ett uppdrag att berätta om Guds barmhärtighet för denna världen.

Just nu pågår det en diskussion i Finland om hur vi bäst ska kunna ta hand om flyktingar och andra hjälpbehövande. I bibeln finns det mer än 3 000 verser som handlar om fattigdom och rättvisa. Det handlar om hur vi kan möta andra människors behov. I Mika 6:8 sammanfattar profeten vårt uppdrag med orden: ”Ingenting annat begär Herren av dig än att du gör det som är rätt, älskar barmhärtighet och lever ett liv i ödmjukhet inför din Gud.” (nuBibeln)

Det borde vara fokus i våra liv att förstå vad som är rätt att göra i varje enskild situation, att inte ha rätt, utan att göra det som är rätt. Genom att älska barmhärtighet kanske vi ser saker och ting med andra ögon och det kan också hjälpa oss att leva ett liv i ödmjukhet.

Jesus vet att det inte alltid är så lätt att spontant veta och sedan göra det som är rätt. Det finns så mycket som drar vår uppmärksamhet åt annat håll. Det är kanske därför Jesus kallar till sig sina lärjungar och förklarar att ”ni vet att de som räknas som härskare är herrar över sina folk och att furstarna har makten över folken.” Sedan fortsätter han att förklara hur det bör vara hos oss: ”Men så är det inte bland er. Den av er som vill bli stor måste vara de andras tjänare, och den som vill vara den förste måste vara allas slav. Mark 10 42-44 (nuBibeln)

Vårt uppdrag är alltså att betjäna våra medmänniskor och genom våra liv vara ett vittnesbörd med en inbjudan om att dela gemenskapen med Gud. Jag tycker detta ger livet mening och en fantastisk möjlighet. Tänk att få samarbeta med evighetens Gud.