Meny

Ett liv i tjänst för andra

Vår kyrka vill vara en tjänande kyrka.

Tjäna

Att följa Jesus betyder att känna in människors behov i samhället omkring och att möta dessa behov utifrån församlingens unika gåvor och resurser. Guds hjärta bultar för de fattiga, brutna och trasiga människorna. Vårt tjänande strömmar ur en egen erfarenhet av Guds nåd. Läs mer

Försoning

Jesus kom med nåd, läkedom och försoning. Detta bör även vara kyrkans mission i världen. Försoning är helandet av relationer. Försoningen genom Jesus betyder att vi får en helad relation med Gud, men Jesus ömmar också för världens sår och brustna relationer. Församlingen bör vara en katalysator för försoning i en splittrad värld. Läs mer

Solidaritet

Vi känner alla till den gyllene regeln ”gör mot andra vad du vill att de ska göra mot dig”. Bibeln säger oss att gå ännu längre än detta. Jesus vill att vi tar hand om och tjänar andra, utan att förvänta oss någon tillbaka. Adventkyrkans utvecklings- och biståndsorganisation, ADRA Finland, förmedlar hjälp åt behövande såväl i Finland som i utvecklingsländer samt till katastrofområden. Läs mer