andlig -t henkinen, hengellinen
av|bild kuva, Guds ~ Jumalan kuva
av|gud epäjumala
av|guda ~de palvoa epäjumalia
avguda||dyrkan epäjumala(i)n|palvonta, -palvelus
avguda||tempel epäjumalantemppeli
be|sjunga laulaa jstak, laulaa jnk ylistystä
brusa upp kiivastua, kuohahtaa
bryt|a bröt brutit (ny mark) raivata maata
byte, -t saalis, vaihtaminen
bäv|a ~de pelätä, hirvittää, kauhistuttaa, tärähdellä
bön, -en rukous
börda, -n taakka, kuorma, kantamus
desperation ~en raivo, vimma, epätoivo
djäv|ul ~en ~lar piru, paholainen
exploater||a ~de hyödyntää, käyttää hyväksi
flocka ~de kerääntyä (parviksi)
frust||a ~de korskua
födslo||vånda ~or synnytyskipu, -tuska
förkunn||a ~de julistaa, ilmoittaa
förnyelse -n -r uusiminen, uudistuminen
förtröstan luottamus,luottavaisuus
förut|sätta edellyttää
förvaltare -n tilanhoitaja
förvaltarskap, -et tilanhoitajan toimi
god|het ~en hyvyys, hyväntahtoisuus
god||trogen hyvä- , herkkäuskoinen
gräs||bit|are ~n -ar syöjäsirkka (Vkr)
gräs||gnagare kalvajasirkka (Vkr)
gräs||hopp|a ~n -or heinäsrkka
gräs||ätare tuhosirkka (Vkr), vaeltajasirkka (Ukr)
grön|bete laidun
Gud, -en Jumala
gudomlik -t -are jumal|allinen, -ainen
guds||riket Jumalan valtakunta
hedna||folk pakanakansa
hedna||mission pakanalähetys
hedning -en -ar pakana
hednisk ~t pakanallinen
helga ~de pyhittää
helgd ~en pyhyys
helg|dag pyhä-, juhla|päivä
helgdags||afton aatto, ~päivä
helgelse ~n pyhitys
herd|e ~n -ar paimen
herra|välde, -t (yli)valta, valtius, herruus, hallinta
himlavalv ~et taivaan|vahvuus, ~kansi, ~laki
him|mel ~n l. ~len ~lar taivas
himmel|rike taivaan- t. taivasten valtakunta
hingst, -en -ar ori, -hevonen
hingstföl orivarsa
här, -en , -ar sotajoukko, -armeija
kläm|ma, -de puristaa, pusertaa, jäädä puristuksiin
konfronter||a, ~de asettaa t. saattaa vastakkain t. kasvotusten
kon|text ~en ~er konteksti, teksti-, lause|yhteys
kvig||a, ~n ~or hieho
len -t -are pehmeä, mieto, lauhkea
lömsk -t -are (sala)kavala, petollinen, vilpillinen
natt|vard ~en ~er ehtoollinen
nattvards||bröd ehtoollisleipä, öylätti
nattvards||gudstjänst ehtoollisjumalanpalvelus
oförvitlig ~t ~are nuhteeton , moitteeton
o||jämförlig ei vertailukelpoinen, vertaansa vailla oleva
ok, -et ~ ies
plundr||a ~de ryöstää ,rosvota
plöj|a, -de kyntää
rival, -en -er kilpailija, kilpakosija
rytande ~t ~n ärjäisy, karjaisu
rätt|färdig ~t ~are vanhurskas, oikeamielinen
rättfärdig|het, ~en vanhurskaus, oikeamielisyys
sekulär -t maallinen, vuosisatainen
sigill||ring sinettisormus
skapelse -n luominen, luomakunta, luomus
skapelseverk luomistyö
skon|a ~de säästää, varjella
skonad pelastunut
skryt||sam ~t ~are kerskaileva, pöyhkeilevä, mahtaileva
skutta -de hyppiä, hypellä
skövl||a ~de tuhota, hävittää, turmella
släkt||led ~et ~ suku-, miespolvi
svalka ~de viilentää, vilvoittaa
synda -de tehdä syntiä
synda||bekännelse synnintunnustus
synda||fall ~et syntiinlankeemus
synda||flod vedenpaisumus
synda||förlåtelse syntien anteeksianto
tron, -en -er valtaistuin
trona -de istua valtaistuimella
tröska ~de puida
tyna -de kuihtua, näivettyä, riutua
upp||blåst pöyhkeilevä, kopea
uppen|bara ~de ilmestyä, ilmaista
uppen|barelse ~n ~r ilmestyminen, ilmestys, näky
uppenbarelseboken ilmestyskirja
upp||ryck|a temmata (taivaaseen), kiskaista, vetäistä
upp|såt, ~et ~ aie, aikomus, tarkoitus
ut|gjutande ~t (ruotsr.) vuoda|ttaminen, -tus
ut|gjutelse ~n ~r (suomr.) vuoda|ttaminen, -tus
ut||härda kestää, sietää, kärsiä
utmanande ärsyttävä, uhmaava
ut|plåna pyyhkiä pois, hävittää, häivyttää
vett, -et järki, ymmärrys, äly
vissna -de kuihtua, lakastua
vrede, -n viha, vihastus, suuttumus
vredga|s -des vihastua, suuttua
vädj|a ~de vedota
välsign||a ~de siunata
välsignelse ~n ~r siunaus
å||kalla kutsua, huutaa t. rukoilla apuun, avuksi
å||kallan avunpyyntö, -huuto
äre||lysten kunnian|himoinen, -janoinen
ödes||diger kohtalokas
ödeläggelse ~n ~r hävitys, tuho
övergiven hylätty

 

4.5.2013