Meny

Livet Tro

Sabbatens välsignelse

Livets mening ligger i vilka vi är i Guds ögon, inte i vad vi gör. För att upptäcka det behöver vi ta en paus.

Vi tror att Gud har avslöjat hemligheten till hur vi kan uppnå våra mål och göra vårt bästa när han bad oss: “Tänk på att hålla sabbatsdagen helig… Då skall du inte utföra något arbete”

Andligt sett påminner sabbatsvilan människan om att hennes värde inte ligger i vad hon presterar, utan i vem hon är skapad att likna. Sabbaten påminner om att människan har en början som var fylld av mening och innehåll, någon hade en avsikt med henne och någon vill något gott med henne. Vi behöver bara stanna upp, låta vårt skrammel omkring oss tystna, vila.

Fysiskt sett räcker inte den vila som vi vanligen tänker oss att vi behöver – att sova gott några timmar varje dygn. Det har visat sig att om vi trampar på dag efter dag utan någon som helst veckovila, blir livet enahanda, stressigt och påverkar hälsan och relationer negativt.

Miljön tar skada av att vi aldrig tar paus från att utnyttja jordens resurser. Bibeln uppmanar oss att under sabbaten inte bara vila från arbete, utan också från konsumtion. Vart sjunde år, som var ett sabbatsår, skulle dessutom jorden vila från att exploateras.