Meny

Trospunkter

Menigheten - Vi tror at Gud leder oss

Dåpen

Dåpen symboliserer og bekjentgjør vår nye tro på Kristus og vår tillit til hans tilgivelse. Slik den døpte legges i vannet, og reises opp igjen, uttrykker dåpen at den døpte begraver sitt gudløse liv og reises opp igjen til et nytt liv med Jesus fylt av Den hellige ånds kraft.

Menigheten

Menigheten er Guds familie på jorden. Vi tjener, feirer, studerer og tilber sammen. Med Jesus som leder og gjenløser, er menigheten kalt til å gi det gode budskapet om frelse til alle.

Menigheten i endetiden og dens oppdrag

I endetiden kaller Gud sitt folk til å fokusere på kjernesannhetene. Menigheten forkynner at Jesus kommer igjen, påpeker at Gud er Skaperen, og minner om dommen og faren for åndelige kompromiss.

Enhet i Kristi legeme

Menneskekroppen er det perfekte bilde på Guds folk på jorden. Som kroppen, består kirken av mange deler som er totalt forskjellige fra hverandre. Men når Den hellige ånd får lede, er den likevel harmonisk, med et samlende oppdrag.

Nattverden

Herrens nattverd symboliserer at vi anerkjenner og tar inn over oss at Jesus døde og gav sitt blod for oss. Med et selvransakende blikk på egne holdninger, vasker vi hverandres føtter, mens vi minnes Jesu eksempel på ydmykhet.

Åndelige gaver og tjenester

Den hellige ånd utruster oss med evner og talenter til å opphøye Gud og utføre kirkens oppdrag, enten det skjer gjennom undervisning, forkynnelse, kunst, omsorg eller profeti.

Den profetiske gave

I endetiden, som på Bibelens tid, har Den hellige ånd velsignet Guds folk med nådegaven å profetere. En av Adventistkirkens grunnleggere, Ellen G. White, viste at hun hadde denne gaven.