Meny

Tankar inför jul och nyår 

Under de senaste åren och månaderna har det hänt mycket i världen. Vi har just återhämtat oss från coronapandemin och då började kriget i Ukraina. Många förändringar pågår i världen och människor blir oroliga och rädda för vad som händer i framtiden. El- och gaspriserna har stigit mycket. Kommer ekonomin att kollapsa? Kan försörjningen av matvarorna upprätthållas? Vad kommer Rysslands nästa steg att bli? Kommer vi att hamna i ett krig? Hur ser Gud på allt detta? Vad kommer att ske under det nya året?

Snart kommer jul och sen kort efter är det nyår. Jag hoppas att du har tid under de kommande lugna dagarna, att fundera över din relation till Jesus/Gud. Var står du i din relation med din Herre?

Ja, förändringar pågår i världen – men KRISTUS är densamme (Hebr. 13:8). Ja, människor (och kanske vi med) blir oroliga och rädda – men Bibeln säger: “var inte rädd, jag är med dig” (Jes. 41:10).

Ja, det kanske blir matbrist – men Gud överlämnar aldrig sina efterföljare som följer hans vilja! (Ps. 23)

Han säger i Joh 16:33 ”Detta har jag talat till er, för att ni skall ha frid i mig. I världen får ni lida, men var vid gott mod. Jag har övervunnit världen.”

Ser du bara sorger och bekymmer eller ser du även Kristus?

Överlämna alla sorger och bekymmer till Jesus och titta på honom. Vår uppgift, som efterföljare, är att inte fastna i sorger och bekymmer utan att se på Jesus. Gud tillåter inte sorger och bekymmer i vårt liv, så att de separerar oss från honom, utan att vi genom dem kommer närmare honom. Håller vi fast vid vår relation till Jesus/Gud och söker vi Herren, så kommer HAN leda oss genom livet och genom alla svåra tider, ända tills han kommer tillbaka eller vi dör. Paulus säger: ”Jag är övertygad om detta, att han som har börjat ett gott verk i er ska fullborda det intill Jesu Kristi dag” Fil 1:6. Texten i Heb 12:1-2 ger oss rådet: ”Då vi nu har en stor sky av vittnen omkring oss, låt oss lägga av allt … och se på Jesus, trons upphovsman och fullkomnare.”

Jag önskar dig, för det nya året, att du ska komma närmare Herren, och att du, trots sorger och oroligheter under det nya året, har ditt fokus på Kristus och hans hjälp och tröst och ledning i ditt liv!