Meny

Skörden är stor men…

Generalkonferensens styrelses årsmöte för Adventistsamfundet (annual council) hölls 07.10-13.10 2023, där alla ledare på unionsnivå och högre deltog. Temat för årsmötet var ”utvald för mission”. Det påminner oss om samfundets existens som en profetisk rörelse i dessa sista dagar. Gud har utvalt Adventrörelsen för att förkunna de tre änglarnas budskap i Uppenbarelsebok 14:6-12 och därmed förbereda världen för Jesus snara återkomst. Vi har genom Guds nåd blivit utvalda för mission! Vilket privilegium.

Jag försökte följa mötena när jag kunde. Det var särskilt en rapport som fångade min uppmärksamhet. David Trim, avdelningschef för arkiv, statistik och forskning presenterade i sin statistiska rapport för året 2023 samfundets ”närvaro” på de olika kontinenterna. Han visade statistik på förhållandet mellan antalet personer i befolkningen och medlemmar i Adventistsamfundet. Sedan 2003 har det funnits 329 personer för varje Adventist i Nordamerika, 105 för varje Adventist i Centralamerika och Karibien, 133 i Sydamerika, 1955 i Europa, 198 i Afrika, 1522 i Asien och 89 i Oceanien (i Papua Nya Guinea är det utomordentligt lågt med 23 personer för en Adventist). I Mellanöstern finns det 94,663 personer för en Adventist.

De goda nyheterna är att under de senaste tjugo åren har antalet församlingsmedlemmar ökat i alla delar av samfundet. De dåliga nyheterna är att förhållandet mellan antalet personer i befolkningen och antalet Adventister har förbättrats på alla platser förutom i Europa. Från 1955 personer har det gått till 2049 personer för en Adventist.

Varför är denna statistik viktig? För det första är Adventrörelsens uppdrag globalt. Det eviga evangeliet ska gå ut till hela världen som ett vittnesbörd för alla folk, och sedan ska slutet komma (Matteus 24:14). Detta innebär att arbetet behöver gå framåt inte bara i en eller flera delar av världen, utan överallt.

För det andra visar detta att det Jesus sade för 2000 år sedan fortfarande är relevant: ”Skörden är stor men arbetarna är få” (Matteus 9:37).

För det tredje visar detta att Europa och särskilt Norden är det nya missionsfältet. För cirka hundra år sedan var det missionärer från Europa som sändes ut till andra missionsfält i världen. Nu är situationen minst sagt annorlunda.

Vad är då lösningen? Jesus svar är att vi därför ska be skördens Herre skicka ut arbetare till sin skörd (Matteus 9:38). Lösningen är ihärdig bön om väckelse och den Helige Andens utgjutelse till vår Herre som besegrade Satan på korset och har fått all makt i himlen och på jorden (Matteus 28:18). Denna bön är först tänkt att vi själva ska be att bli utskickade till vår skörd. Därefter ber vi om ”förstärkning.” Att skörden är stor kan få en att bli missmodig. Men vi måste komma ihåg att verket är Guds, inte vårt.

Vill du idag be till Gud att Han skickar ut dig i sitt verk där Han kan använda dig för att nå andra med evangeliet?

Låt vår respons dagligen vara: skörden är stor men… Herre, här är jag, sänd mig.