Meny

Profetiskt med Pastorn

Profetiorna, Jesus och nystart

Hela Bibeln, från 1:a Moseboken till Uppenbarelseboken är fylld med profetior om framtiden. Den evige Guden har valt att uppenbara vissa nyckelhändelser i mänsklighetens framtid. I denna artikel ska vi se hur profetiorna hjälper oss att navigera i en kaotisk värld.

1. Profetiorna förankrar vår tro på Guds trofasthet

”Och nu har jag sagt det till er innan det sker, för att ni skall tro, när det har skett.” Johannes 14:29.
Syftet med profetiorna är inte för att vi ska veta i förväg vad som ska hända i världen innan CNN, SVT eller YLE sänder sina rapporter. Gud vill istället visa att när Hans förutsägelser uppfylls kommer vi komma till ”tro” – tron är ett medvetet beslut att lita och förtrösta på Herren i alla situationer. Kan man lita på Gud? Profetiorna och dess förutsägelsers dundrande svar är: ”Absolut!”. Profetiorna är ett av de bästa sätten att visa för människor, särskilt i ett sekulärt samhälle, att Gud finns och att Han är den Guden som finns i Bibeln.

2. Profetiorna uppenbarar vem Jesus är

”Jag säger detta till er redan nu, innan det sker, för att ni skall tro, när det har skett, att Jag Är.” Johannes 13:19.
Syftet med profetiorna är också att vi må komma till en djupare relation med Jesus. Enligt Johannes 13:19 anser Jesus att Han är Jag är – det är själva gudsnamnet som Herren använde i sitt möte med Mose, i 2:a Mosebok 3:14, som Jesus använde om sig själv. Med andra ord, Jesus säger att Han är förbundets Gud som har kommit till jorden som en människa. Min bön är att när du läser och studerar, särskilt Daniel och Uppenbarelseboken, att du må upptäcka i dessa böckers huvudbudskap Jesus som den trofaste Frälsaren och Herren.

3. Profetiorna beskyddar oss från Satans lömska bedrägerier vid ändens tid

Samtidigt som profetiornas huvudbudskap är om Jesus, får vi en inblick ”bakom kulisserna”, i striden som pågår mellan gott och ont. Gud drar undan ridån och avslöjar Satans sista-tids strategi för att vilseleda mänskligheten. Vi får reda på hur han kommer att använda Babylon, Antikrist och den falske profeten för att påtvinga vilddjurets märke över jordens invånare (se Uppenbarelsebok 13). Jesus sade att Satans bedrägerier kommer att bli så mäktiga att de ”om möjligt bedra även de utvalda” (Matteus 24:24). Gud kommer att ha ett folk på jorden som står för Bibeln och endast Bibeln, de som håller Guds bud och har Jesus tro (Upp 14:12).

4. Profetiorna påminner oss om att snart kommer en nystart

Profetiornas röda tråd är att ondskan och orättvisan inte kommer att segra därför att Jesus har besegrat Satan på korset (Johannes 12:31-33; Upp 12:7-12). Jesus är Segraren, Satan är förloraren! Jesus har lovat att komma tillbaka och etablera sitt rike för alltid. Vi kan leva med det eviga hoppet om att snart, väldigt snart, kommer en ny himmel och en ny jord skapas där enbart Guds osjälviska kärlek och rättfärdighet råder (Upp 21:1; 2 Pet 3:13).

Om denna nystart inte är goda nyheter, då vet jag inte vad som är! Ser du också fram emot Jesus återkomst? ”Amen, kom, Herre Jesus!” (Upp 22:20)