Meny

Luft

Vilken välsignelse det är att bo i Finland – särskilt när det gäller den rena luften vi kan andas in. Enligt Världshälsoorganisationens statistik har Finland den bästa luftkvaliteten i världen, ”6 mikrogram luftburna partiklar per kubikmeter” (Finlands meteorologiska institut, 2018). Som jämförelse kan nämnas att det i många länder, t.ex. i Afrika eller Mellanöstern kan vara 100 mikrogram per kubikmeter, vilket är tio gånger mer än WHO:s godkända gränsvärde (Finlands meteorologiska institut, 2018). När man talar om Mellanöstern tänker man kanske på krig, vilket stämmer. Men när vi tänker på krig glömmer vi ofta bort hur skadlig och giftig den luft är som lokalbefolkningen andas, vilket ofta leder till medfödda missbildningar och många andra förödande hälsoeffekter (Savabieasfahani et al., 2020).

Vi kan också ställa oss frågan i Finland: utnyttjar vi till fullo den gåva vi är välsignade med? Finns det något mer vi kan tänka på för att förbättra vår hälsa med ett så enkelt redskap som den luft vi har? I en ny vetenskaplig forskningsrapport, har man funnit att vissa andningstekniker resulterade i bättre välbefinnande, bättre kognitiv funktion, minskade stress- och ångestnivåer, bättre minne och uppmärksamhet samt ökad volym av grå substans i hjärnan som är ansvarig för kognitiv funktion (Pujari&Parvathisam, 2022).

En sådan metod kallas ”djup diafragmatisk andning”. Det kan göras på följande sätt: Du ställer dig rakt upp, lägger händerna på midjan eller lätt på magen och andas in genom näsborrarna till din fulla lungkapacitet. Det innebär att magen ska utvidgas, och andas sedan långsamt ut genom munnen. Varför andas in genom näsan? Eftersom din näsa fungerar som ett filter och ger varm fukt till den filtrerade luften. Med denna teknik kommer dina lungor att få mer syre och därmed kommer du att få bättre blod som transporteras genom hela kroppen. Bibeln säger ”varje varelses liv finns i blodet” (3:e Mosebok 17:11). Detta innebär att kvaliteten på vårt blod visar kvaliteten på vår hälsa. Ett väl syresatt blod är ett naturligt botemedel mot många sjukdomar.

Inte undra på att Ellen White gav oss följande råd: ”läraren bör betona för eleverna hur viktig djupandning är. Visa hur rätt bruk av andningsorganen underlättar cirkulationen, ger liv åt hela kroppen, ökar aptiten, förbättrar matsmältningen och ger god, djup sömn. Då får inte bara kroppen nytt liv, utan intellektet får lugn och ro. Samtidigt som man visar hur viktig djupandning är, bör man insistera på att eleverna utför den praktiskt. Gör övningar som uppmuntrar till det och skapa regelbundna vanor.” (E.W., Vägen till Mognad, sida 217).

Ett sista råd: se till att du gör detta i öppen frisk luft, och att ditt hem har frisk luft hela tiden. ”Många lider av sjukdomar därför att de vägrar att ta emot den rena nattluften i sina rum om natten. Himlens friska, rena luft är en av de rikaste välsignelser vi kan njuta av.” (E.W., Testimonies, vol 2, sida 527).

 

 

Referenser:

Ellen White. Education. page 198.4. https://egwwritings.org/read?panels=p29.1047&index=0

Ellen White. Testimonies to the churches. volume 2. p. 527.3.https://egwwritings.org/read?panels=p120.2274&index=0

Finnish Meterological Institute. 7.5. 2018. Finland tops WHO air quality statistics. https://en.ilmatieteenlaitos.fi/press-release/524196421

Pujari, V., & Parvathisam, S. (2022). Breathing Your Way To Better Brain Function: The Role Of Respiration In Cognitive Performance. Journal of Pharmaceutical Negative Results, 13, 8214–8219. https://doi-org.ezproxy.andrews.edu/10.47750/pnr.2022.13.S07.992

Savabieasfahani, M., Basher Ahamadani, F., & Mahdavi Damghani, A. (2020). Living near an active U.S. military base in Iraq is associated with significantly higher hair thorium and increased likelihood of congenital anomalies in infants and children. Environmental Pollution, 256. https://doi-org.ezproxy.andrews.edu/10.1016/j.envpol.2019.113070