Meny

Perspektiv

Kristet DNA-test

För en tid sedan såg jag ett program på TV om hur man numera kan göra DNA-tester för att ta reda på varifrån man kommer.

Det verkar vara en inneboende tanke att fråga sig, var kommer jag ifrån, varför är jag här och vart är jag på väg. Dessa existentiella frågor finns där hela tiden men kanske blir mer synliga i vissa skeden i livet

För en tid sedan såg jag ett program på TV om hur man numera kan göra DNA-tester för att ta reda på varifrån man kommer. Idag är denna teknik relativt billig och når ut till många människor som ställer frågor om sitt liv. En kvinna i programmet berättade att hon ville veta om man genom DNA-testet kunde förutse allvarliga sjukdomar som hon eventuellt har större risk att utveckla.

Vi har kanske någon gång undrat vad som kommer att hända med oss i framtiden. Att då få veta vilka möjligheter/risker som finns kan möjligen förbereda oss in för det som ska ske. Det kan hjälpa oss att göra prioritering utifrån den kunskap vi får. Kvinnan motiverade sitt beslut om att testa sig med att, ”om jag har risk för en allvarlig sjukdom så kommer det att motivera mig att ta hand om mitt liv och mina relationer med familj och andra personer i min närhet på ett helt annat sätt.”
Som kristen funderar jag också ibland på vad som motiverar mig att handla på det sätt jag gör. Är det något utifrån eller ligger det i den kristnes DNA? I Bibel finns många texter som vill motivera oss att på ett aktivt sätt bli engagerade för andra.

• ”Kristi kärlek tvingar mig.” / Paulus, 2 Kor. 5:14
• ”Jag har varken silver eller guld men jag har något annat att ge dig.”/Petrus, Apg. 3:6
• ”Vi för vår del kan inte låta bli att tala om vad vi har sett och hört.” /Petrus och Johannes, Apg 4:20
• ”På samma sätt skall ert ljus lysa för människorna, så att de ser era goda gärningar och prisar er fader i himlen.” / Jesus, Matt. 5:16
• Då gick Jesus fram till dem och sa: ”Jag har fått all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut till alla folk och gör dem till mina lärjungar.” Matt. 28:28-29

Intressant att se hur Bibeln på så många olika sätt vill motivera oss att vara Guds vittnen och vara ett ljus i världen. Kanske borde man göra ett lärjungaskaps DNA-test för att ta reda på vad Gud har förberett för oss så att vi kan bli mer medvetna om hur vi ska prioritera i våra liv och våra relationer med familj och andra personer i vår närhet.