Meny

Hälsa för hela människan

Är hälsobudskapet goda nyheter för dig?

Hälsobudskapet är ett ord som man gärna slänger sig med i adventistkretsar. Ett ord som väcker
starka känslor. För en del innebär det kreativa och framgångsrika sätt att nå nya människor. För andra
är det inget mer än en lång lista av förbud och restriktioner som bränner broar snarare än bygger dem.
Oavsett vad du har för inställning till hälsobudskapet i nuläget skulle jag vilja rekommendera Ellen
Whites bok Hälsa för hela människan. Låt mig berätta om några sätt som boken har förbättrat mitt liv
genom åren.

En sympatisk människosyn

Som ung vuxen var jag ivrig att hjälpa människor att bli redo för Jesus återkomst. Jag ville stå upp för
sanningen som profeterna i Gamla testamentet gjorde. Tanken var god, men mina tilltänkta metoder
behövde finslipas. Jag minns fortfarande hur jag läste citat som detta med stora ögon: ”Ingen har
någonsin blivit vunnen genom förebråelser, men många har på det sättet stötts bort och letts till att
förhärda sina hjärtan mot samvetets röst. Ett ömsint, milt och vinnande sätt kan rädda den som felar
och överskyla många synder” (s. 122). Ellen Whites beskrivning i Hälsa för hela människan av hur vi
bör bemöta kämpande människor förvandlade min syn på hur man bäst når andra med sanningen om
Gud.

En bild på Guds kärlek

De första sex kapitlen i Hälsa för hela människan handlar om Jesus arbete för människans hälsa och
välbefinnande. Efter Tobias och jag förlorade vårt enda barn kämpade jag med min bild av Gud. Det
var svårt för mig att se Guds kärlek efter det som hände. Då läste jag dessa kapitel om Jesus och hur
han ömmade för människor som hade drabbats av sjukdom och lidande. Tankarna där var en stor
tröst och de var en pusselbit i att jag så småningom fick tillbaka min bild av en kärleksfull Far.

En väg tillbaka till hälsa

För några år sedan bröts min hälsa ner av stressen och sorgen i samband med min mammas
bortgång. Även om jag fick bra hjälp från vården räckte det inte; jag mådde bara sämre och sämre. Då
återvände jag till de olika hälsoprinciperna som beskrivs i Hälsa för hela människan och applicerade
dem så gott jag kunde på min situation. Boken fungerade som en livboj för en drunknande människa.
Det gick inte över på en natt, men långsamt kom min hälsa tillbaka. Bra vård, samtal med en kurator
och dessa goda hälsovanor gav mig min hälsa tillbaka.

Så mycket mer …

Hälsobudskapet är så mycket mer än vad vi äter eller dricker. Så mycket mer än hälsoexpo och
matlagningskurser. Det är Jesus kärleksfulla människosyn och metoder. Det är livskvalité nu och ett
evigt liv i framtiden. Jag hoppas att boken Hälsa för hela människan kan förbättra ditt liv som den har
gjort med mitt.

Liane Edlund
Redaktör för AdventLiv

Citat: Boken fungerade som en livboj för en drunknande människa.