Meny

Församlingen – vårt andliga hem

Tankar i tiden

Av Carsten Berglund

Församlingen – vårt andliga hem

För någon vecka sedan var det skolbarnens sportlovsvecka här i södra Sverige. I vår familj har det blivit en tradition att reservera tid och planera för att barnbarnen ska kunna komma hem till oss. I år var det fem pojkar som ville komma till oss och våra vanliga liv fick sättas på sparlåga och allt fokus blev på att vara tillsammans och göra sådana saker som vi vet att barnen tycker om.

Vi har skapat olika rutiner, allt från morgontv, olika utflykter och val av mat. Det känns välkänt och tryggt och därför kan vi ha väldigt härligt tillsammans, även om det tidvis kan bli intensivt. Och när de fem pojkarna blivit hämtade av sina föräldrar så blev det så tyst och stilla här hemma.

Ibland beskriver vi församlingen som ”vårt andliga hem” och jag tänker på att det finns många paralleller med familjen. Också i församlingen är det fint att ha olika saker att se fram emot, till exempel läger och årshögtider m.m. Även våra sabbatsmöten, som ibland har blivit inställda under pandemin, påminner oss om att vi behöver träffas regelbundet för att må bra.

Församlingens liv, med alla dess traditioner, har en viktig uppgift att fylla. Det är i gemenskapen som vi får påfyllning både på det sociala och andliga planet. Liksom familjen förändras över tid så ändrar sig också förutsättningarna i församlingen. Därför tänker jag att vi i församlingen hela tiden behöver reflektera över vad som är de aktuella behoven i vår gemenskap. På vilket sätt kan vi anpassa verksamheten så att de som deltar kan känna sig hemma och inkluderande i vår gemenskap.

Nu när församlingslivet inte på samma sätt påverkas av pandemin vill jag påminna om det som står i Hebreerbrevet 10:24-25 i The Message på svenska. ”Släpp aldrig taget om löftena som väntar. Han håller alltid sitt ord. Hitta på allt ni kan för att få varandra att älska och hjälpa varandra ännu mer; dra er inte för att be och tillbe tillsammans – som somliga gör – utan sporra varandra, särskilt som man kan se den stora Dagen närma sig.