Meny

Bara översätta?

Bara översätta?

Har du någon gång undrat varför en bibeltext översätts olika?

När Bibel 2000 gavs ut blev många vana bibelläsare överraskade över att det fanns så många skillnader mellan översättningen de var vana vid och den nya bibeln. Älskade verser lät nu helt annorlunda. I bönen Fader vår stod det t.ex. inte längre att vi ska be om vårt dagliga bröd – vi ska be om ”brödet för dagen som kommer”.

För många blev de här förändringarna något av en chock. Varför skilde sig den nya översättningen från den gamla? Hade översättarna förvrängt texten?

Nej, så var det inte. Orsaken var i stället att bibelöversättning är långt mycket svårare än vad de flesta av oss inser.

Aila Annala har nu gett ut en bok som förklarar varför det är så svårt att översätta Bibeln. Boken heter Bara översätta? (Skandinaviska Bokförlaget). I den förklarar hon utmaningarna som bibelöversättaren möter och illustrerar dem med exempel. Hon är själv bibelöversättare och ledde översättningsarbetet med nuBibeln.

Två stora utmaningar

Aila delar in svårigheterna i två grupper. Den första är att fastställa exakt vad texten säger. Den andra handlar om att undvika att översättarens teologiska referensram påverkar översättningen.

Aila ger flera exempel på texter där man inte kan ”översätta rakt av”. Ibland stöter översättaren på ord som man helt enkelt inte vet vad de betyder. I 1 Mos. 37:2, 23 och 25 berättas det att Josef fick en vacker dräkt av sin far. Traditionellt har översättarna skrivit att den var ”färggrann”. Men betyder det hebreiska ordet verkligen det? Kan ordet i stället betyda ”hellång”? Ingen vet.

Den andra gruppen problem handlar om hur översättarens teologiska perspektiv påverkar översättningen. Detta är något som alla översättare vill undvika. Men som Aila påpekar, ingen kan läsa Bibeln förutsättningslöst. Vi påverkas alla av våra teologiska referensramar och även av vår förståelse av förhållandena på Bibelns tid.

Luk. 16:23 är en vers där översättarens teologiska perspektiv påverkar översättningen. Versen handlar om den rike mannen och Lasaros. I den grekiska texten finner vi ordet hades, ”dödsriket”, ”de dödas plats”. Bibel 2000 översätter det med ”dödsriket”, medan Folkbibeln skriver ”helvetet”, eftersom översättarna har en annan teologisk referensram.

Vi kan lita på Bibeln

I sitt arbete som översättare har Aila mött hundratals frågor om vad olika bibeltexter egentligen säger. Hon svarar alltid att vi kan lita på Bibeln: ”Allt vi behöver veta för vår frälsning finns klart och tydligt formulerat både i grundtexten och i alla vedertagna, vanliga översättningar … Evangeliet om Herren Jesus behöver inga komplicerade tolkningar” (s. 9).

Själv upplever jag att boken manar till ödmjukhet – och till bön. Ödmjukhet, eftersom jag måste inse att min förståelse av en text kanske inte är den bästa. Bön, eftersom jag vill att Gud ska ge mig en djupare förståelse av texten.

Aila Annalas bok kan hjälpa oss alla i den processen.

Per Bolling

_________________________________________

 

Om en bibelöversättares lärdomar, upptäckter och dilemman under och efter en översättningsprocess och i möten med läsare

Det räcker inte att ”bara översätta rakt av”.  Alla som läser Bibeln har nog någon gång undrat över vad ett ord, en mening eller en vers betyder och sedan försökt hitta svaret genom att jämföra med en annan bibelöversättning. Och då upptäckt att i den översättningen står det något helt annat! Så vad står det egentligen i texten?

 När Aila Annala började arbeta som bibelöversättare fick hon en inblick i att det inte alltid är helt lätt att veta vad en text säger. Det räcker inte att ”bara översätta rakt av”. Många gånger krävs det mycket arbete och ett omfattande studium för att förstå vad bibelförfattaren ville säga.

 I den här boken inbjuder Aila Annala läsarna till en intressant resa genom Bibeln. Hon plockar fram texter som många har brottats med och förklarar varför det kan vara svårt att översätta dem.

 Aila Annala ledde översättningsarbetet med nuBibeln.

Du kan beställa boken här>>