Meny

Livet Gemenskap

Omsorg

En församling som drivs av kärlek är en omsorgsfull gemenskap som accepterar, omsluter och stöttar människor där de är i livet.

När jag tänker på ordet omsorg så förknippar jag det med att ta hand om dem som inte själva kan ta hand om sig, t.ex. barnomsorg och äldreomsorg. Samtidigt vet jag att vi har behov av omsorg även i livet däremellan. Vi i församlingen har ett speciellt uppdrag att på olika sätt visa omtanke och ta hand om människor som finns i vår närhet.

En gång när jag var på en internutbildning frågade kursledaren oss som arbetsgrupp: “Vilket rykte har ni? Vad är ni kända för?” Svaren på frågan visade att vi själva hade en ganska bra bild av vad andra tyckte om oss. En del rykten var väldigt positiva, men det fanns också svar på frågan som fick oss att tänka till. Var de negativa ryktena sanna och var de befogade? Om det var så, vad kunde vi som arbetsgrupp göra för att folk skulle uppfatta oss på ett positivt sätt?

Ibland tänker jag på samma fråga när det gäller församlingen. Vilket rykte har vi? Är ryktet befogat och om vi önskar att folk uppfattar oss annorlunda, vad kan vi göra åt det?

I Johannes evangelium, sjätte kapitlet, beskriver Jesus att han är livets bröd och att vi får ta del av livet i honom. Han säger också att han vill ta hand om oss alla. Alla som Fadern ger mig skall komma till mig, och den som kommer till mig skall jag inte visa bort. Vilken omsorg Jesus beskriver här, när han säger att han ska ta emot alla som kommer till honom och inte visa bort någon. Jesus inkluderar alla, inte bara några, inte bara de goda, inte bara de perfekta eller de utvalda.

Jag tror att omsorg är en viktig del i församlingens DNA. Ja, den är så viktig att Jesus ger svaret på frågan, Vad skall jag göra för att vinna evigt liv? genom att berätta liknelsen om den barmhärtige samariern. Efter liknelsen frågar Jesus: Vilken av dessa tre tycker du var den överfallne mannens nästa? Han svarade: Den som visade honom barmhärtighet. Då sade Jesus: Gå du och gör som han! Jag önskar att detta budskap som Jesus har gett till oss ska vara det rykte vår församling har. Att det i vår församlingsgemenskap finns en plats där alla är välkomna och där var och en kan få omsorg och helande.