Meny

Vaccination: en biblisk och teologisk reflektion

31.08.2021

Ordet vaccination förekommer inte i Bibeln. På samma sätt finns det ingen biblisk uppmaning om att ”vaccinera” eller ”inte vaccinera”, därför måste man själv fundera på om man ska vaccinera sig eller inte.

Ordet vaccination förekommer inte i Bibeln precis som med många andra viktiga hälsobegrepp som vitaminer, transfusion, högt blodtryck, njurtransplantation, injektion, piller, kolhydrater, biopsi, kroppstemperatur, blodproppar, diabetes, osv. Bibelns författare använder inte uttryck som förebyggande medicin, psykosomatiska samband, kardiovaskulär träning, rökfri, andas frisk luft, drick 6-8 glas vatten varje dag, tvätta händerna före varje måltid, borsta tänderna, ät regelbundet frukost, drick inte alkohol eller 7–9 timmars sömn varje dag är tillräckligt. Man skulle kunna skapa en lång lista över sådana goda råd som inte tas upp i Bibeln.

 

På samma sätt finns det ingen biblisk uppmaning om att ”vaccinera” eller ”inte vaccinera”, därför måste man själv fundera på om man ska vaccinera sig eller inte. Trots att Bibeln inte är en medicinsk lärobok om hälsa kan dess undervisning bidra till att motverka osanna påståenden eller desinformation om hälsa. Bibeln presenterar viktiga hälsoprinciper som bör ligga till grund för hur vi tänker kring hälsa, är mycket fördelaktiga och behöver tillämpas i våra vardagsrutiner. Huvudregeln är enkel: Det som är i överensstämmelse med bibliska hälsoprinciper och inte motsäger dem är tillåtet. Man kan hävda att det inte bara är tillåtet utan även kan rekommenderas eller till och med krävas när hälsa eller liv står på spel.

Det som är tillåtet är aktiviteter som överensstämmer med Guds uppenbarelse även om de inte nämns direkt i Bibeln. (Exempelvis sabbatsskola eller knytlunch på sabbaten; nattvardsfirande var tredje månad; uppföra skolor, universitet, bibliotek, sjukhus och hälsohem; organisera samfundet i konferenser, unioner, divisioner och generalkonferens.) Med andra ord, det som är förbjudet är 1) det som står i strid med Guds uttryckliga befallning, och 2) står i motsats till allmänna livsprinciper som uttrycks i Guds ord.

Dessa två principer om tillåtet och förbjudet är helt klart i överensstämmelse med de två första buden som Gud gav i Edens trädgård till Adam. ”Och Herren Gud gav mannen denna befallning: ’Du får äta av vilket träd som helst i trädgården, utom av trädet som ger kunskap om gott och ont. Den dag du äter av det kommer du sannerligen att dö’ ” (1 Mos 2:16, 17; nuBibeln). Lägg märke till att Gud först befallde frihet genom att skapa ett tryggt utrymme för människans liv och tillväxt (allmän grundregel), och sedan satte han tydliga gränser: Du får inte äta från ett träd, ”trädet som ger kunskap om gott och ont” (specifikt förbud). Det var inte nödvändigt att räkna upp allt som var tillåtet (som att äta av träd som ger äpplen, apelsiner, fikon, päron, bananer, persikor, körsbär, aprikoser och granatäpplen), eftersom det ingick i den allmänna grundregeln: ”Du får äta av vilket träd som helst i trädgården”. Det specifika förbudet måste dock uttryckligen anges. Detsamma gäller och måste tillämpas på vaccinationer: Det som inte är förbjudet är acceptabelt när det är i överensstämmelse med Guds uppenbara hälsoprinciper.

Dessutom kan betydelsen av vaccinationer ur det bibliskt och teologiskt perspektiv redovisas från olika vinklar. Tänk igenom följande principer under bön:

 1. Endast Gud är Helaren, den sanna Läkaren som botar våra sjukdomar (5 Mos. 7:15; 28:60; Ps. 103:3; Luk. 4:40; 6:18; 7:21). I 2 Mos. 15:26 lovade Gud att ingen sjukdom han sände över Egypten skulle drabba israeliterna om de följde hans befallningar. Han kommer också att skydda sitt folk under de sju sista plågorna på samma sätt som han skyddade Israel från de egyptiska plågorna. Och han kommer att hjälpa oss med andra sjukdomar eller hälsoproblem. Han är livets källa och ger sina barn liv, liv i överflöd (Joh. 11:25; 14:6). Medicin och olika botemedel kan vara till nytta, men endast Herren kan bevara och återställa hälsan.
 2. Gud skapade människor till sin avbild (1 Mos. 1:27) som intelligenta varelser för att de ska använda sina sinnen för att resonera sig fram till och skaffa sig kunskap och urskilja vad som är rätt, bra och nyttigt. Människor måste också tillämpa sunt förnuft på livets problem. Vi är rationella varelser, och vår Skapare ger oss förmågan att tänka ut och veta vad som fungerar bäst för vår hälsa. Vår Herre vill att vi ska ta hand om våra kroppar och leva ansvarsfulla liv eftersom vi är ansvariga inför honom. Paulus säger med all tydlighet: ”Vet ni inte att er kropp är ett tempel åt den heliga Anden, som bor i er och som ni har fått av Gud? Ni tillhör inte er själva. Ni har köpts fria, och priset är betalt. Ära därför Gud med er kropp” (1 Kor. 6:19, 20; jfr 1 Kor. 3:16, 17; 2 Kor. 5:10). Vår andliga hälsa är nära kopplad till vårt fysiska, mentala, emotionella och sociala välbefinnande. Man behöver inte ha ett klart ”så säger Herren” för att veta vad man ska göra eller inte göra eftersom resultaten och fördelarna med många av våra beslut och handlingar är uppenbara. Men vad vi än gör bör det utgå från bibliska principer. Vaccination är en mänsklig produkt, men ett resultat av den förmåga Gud gett människor att tänka och vara kreativa. Gud ger visdom för forskning och uppfinningar (Dan. 12:4). Han skapade det fantastiska, invecklade immunsystemet som ett försvar och vacciner och immunisering bygger på hur detta fungerar (Ps. 139:14).
 3. Man kan inte förvänta sig att Gud kommer att verka för oss om vi struntar livets grundläggande principer och är försumliga, partiska eller för lata att tillämpa dem. Det räcker inte att be om kunskap, utan man måste noggrant studera. Det räcker inte att be om Guds ingripande för att skörda en bra skörd och sedan inte vara villig att bearbeta åkrarna och arbeta hårt med att underhålla grödan. På samma sätt skulle det vara förmätet och arrogant från vår sida att be Gud att ge oss god hälsa och samtidigt försumma hälsoprinciperna och vara ovilliga att studera och tillämpa resultaten av modern medicinsk forskning som han gjort möjliga att upptäcka för att hjälpa en lidande mänsklighet. Man behöver arbeta flitigt under Guds ledning och välsignelse: ”Om inte Herren bygger huset, är byggnadsarbetarnas möda till ingen nytta. Om inte Herren vakar över staden, står vaktposten förgäves på sin plats” (Ps. 127:1).
 4. Gud vill att vi bevarar vår hälsa i bästa möjliga form och förhållanden (3 Joh. 1:2), inte bara för att vi ska leva längre, utan för att kunna tjäna andra och vara användbara så länge som möjligt. Varför dö i förtid bara för att vi försummar de åtgärder som finns tillgängliga för att skydda och förlänga våra liv och därmed göra det möjligt för oss att vara en välsignelse för andra?
 5. Gud befaller att vi ska skydda livet och ta hand om våra grannars hälsa (3 Mos. 19:18; Hes. 34:4, 16). Att bli vaccinerad är en osjälvisk handling eftersom man tänker på andras välbefinnande och skydd. Även om det kan finnas osäkra faktorer och effekter i den långsiktiga forskningen, överträffar fördelarna med vaccinationen de eventuella problemen. Att bli vaccinerad är en god handling eftersom vaccinationer hjälper till att skydda andra från att bli allvarligt sjuka eller till och med dö, och bygger därigenom upp sammanhållningen i samhället eller flockimmunitet.
 6. Bön om helande och liv utesluter inte användningen av olika behandlingar, operationer, läkemedel eller vaccinationer. Att veta hur man använder alla dessa beror på livets situationer. Flera exempel finns i de bibliska berättelserna. Gud kunde med sin makt mirakulöst och omedelbart ha botat den döende kungen Hiskia, men i stället valde han att bota honom med hjälp av en fikonkaka som läkemedel (2 Kung. 20:5–7; Jes. 38:21). Gud lovade att bota honom, men fikonförbandet behövde läggas på hans sår. Jesus kunde ha botat en blind man genom sitt ord, men han använde jord blandat med sin saliv för att uppnå målet. Den blinda mannen fick också gå och tvätta ögonen i Siloams damm för att få synen tillbaka (Joh. 9:1, 6, 7). På detta sätt lär vi oss hur vi kan samarbeta med Gud. Mose ”botade” det bittra vattnet genom att lägga i en träbit (2 Mos. 15:23–25). Det nära samarbetet mellan Gud och människor kan ses i situationen med den ”förgiftade stuvningen” som Elisa gjorde ätbar genom att tillsätta mer mjöl (2 Kung. 4:38–41) såväl som när Naaman som fick gå och tvätta sig i floden Jordan sju gånger för att bli botad från spetälska (2 Kung. 5:10–14). I alla dessa fall kunde Gud ha utfört helandeunder genom enkel bön, men han valde att lära oss ett nära samarbete mellan Gud och människor genom att använda tillgängliga medel. Vacciner är också instrument för att bevara hälsan och stoppa spridningen av sjukdomar. Ellen White bekräftar detta: ”Det förnekar inte tron att använda rationella medel med förnuft” (Manuskript 31, 1911, publicerat i 2SM 346).
 7. Förebyggande hälsovård är alltid viktigare än att verkligen bli botad. Att undvika att bli sjuk är en biblisk skyldighet (Joh. 10:10; 1 Kor. 6:20; 3 Joh. 2) eftersom vi ska förhärliga vår Skapare också med våra kroppar. Att vara i säkerhet och skydda familj och samhälle bör vara vår motivation. Hälsa handlar inte i första hand om vaccination utan om att upprätta och utveckla en balanserad livsstil som leder till i att man är i god form för att tjäna Gud och medmänniskor i nöd på ett effektivt sätt och långsiktigt. Ellen White uppmanade: ”Lär människorna riktiga vanor och hälsosamma metoder, kom ihåg att ett gram förebyggande hälsa är mer värdefullt än ett kilo botemedel. Föreläsningar och studier i linje med detta kommer att visa sig vara av högsta värde” (Brev 17a, 1893, publicerat i 2SM 280). Vaccination handlar om att förhindra att ett virus sprids inom oss och genom oss till andra som kan bli dödligt. Vaccination är inget magiskt – det måste understödjas av intelligenta val i livet. Innan man tar vaccination är det viktigt att odla vårt böneliv, en sund livsstil, vittnande och att lita på Gud. Men dessa aktiviteter pekar på vaccination när det behövs, är tillgängligt och bör tas till hjälp i enlighet med den bästa möjliga kunskapen och beroende av hälsotillstånd.
 8. Medicinsk vetenskap och tro samverkar nära och måste tillämpas hand i hand. De kompletterar varandra. Kreativitet och uppfinningsrikedom är Guds gåvor. Beläggen för vetenskapen är transparenta och tydliga, nämligen att vacciner räddar liv och att biverkningarna är mestadels små och kortsiktiga. De många positiva fördelarna överväger de minimala nackdelarna och hälsoriskerna. Ellen White säger: ”Gud är vetenskapens upphov. Vetenskaplig forskning öppnar för sinnet stora tanke- och informationsområden, vilket gör att vi kan se Gud i hans skapade verk. Okunnighet kan försöka uppmuntra till tvivel genom att hänvisa till vetenskapen. Men i stället för att upprätthålla tvivel bidrar sann vetenskap till nya bevis på Guds visdom och kraft. Med rätt förståelse är vetenskapen och det skrivna Ordet överens, och den ena belyser den andra. Tillsammans leder de oss till Gud genom att lära oss något om de kloka och välgörande lagarna genom vilka han arbetar” (CT 426).

 

Det är ett grovt missbruk av Skriften att hävda att vaccination mot COVID-19 är detsamma som att ta emot odjurets märke som nämns i Uppenbarelseboken och att det kommer att förändra ditt DNA (vilket är desinformation som bygger på en ogrundad uppfattning om mRNA-vaccin mot coronavirus och SARS). Olika konspirationsteorier använder på ett fruktansvärt sätt bibliska texter för att skapa rädsla och beroende av falska ”lärare”. Bibelns profeter talar inte emot vaccination. Vaccination har ingenting att göra med odjurets märke eller med falska babyloniska läror, av följande skäl:

 • Odjurets märke är ett falskt religiöst system som motsätter sig Gud, hans folk och hans lag.
 • Odjurets märke handlar om snedvriden uppfattning om Guds kärleksfulla karaktär genom att man acceptera den obibliska läran om söndagens helighet och själens odödlighet, inklusive evig plåga i helvetet.
 • Odjurets märke handlar om falsk tillbedjan med dess giftiga babyloniska lära.

Guds sigill handlar däremot om att uppleva den sanna vilan i Jesus Kristus i dess fullhet genom att leva och hålla den bibliska sabbaten som ett tecken på skapelse och frälsning, och som uttryck för trohet mot bibliska läror som är centrerade i en treenig Gud. Guds sigill går ut på att älska och hedra Gud och ge honom ära som vår Skapare och Frälsare. Det handlar om att återupprätta de troende så att Guds avbild återspeglas i vår karaktär och livsstil. Detta integrerar och återställer vårt fysiska, känslomässiga, mentala, andliga och sociala liv genom Guds nåd, genom hans ord och den heliga Andens kraft.

Vår bibliska och teologiska reflektion här stöds och bekräftas av Ellen Whites praxis eftersom hon själv vaccinerades och uppmuntrade andra att göra det av två skäl: 1) personliga hälsofördelar gör att vi effektivt kan tjäna andra; och 2) att inte överföra sjukdomar och smitta andra. Det är sant att Ellen White inte skrev om vaccination, inte ett enda uttalande. Vi vet dock att hon uppmuntrade andra att ta vaccination mot smittkoppor, och hon tog det själv enligt ögonvittnet D. E. Robinson, en av hennes sekreterare, som det berättas om i Selected Messages: Ellen White ”vaccinerades och uppmanade sina medhjälpare, de som fanns i hennes närhet, att vaccineras” (2 SM, 303). Hon var medveten om att det skulle skydda henne såväl som andra: ”Hon insåg också faran med att utsätta andra om de inte vidtog denna försiktighetsåtgärd” (2 SM, 303). Ellen White gav detta kloka råd: ”De som ber om förbön för sin hälsa borde inte försumma att använda de botemedel som finns tillgängliga för dem. Man förnekar inte sin tro om man använder sådana botemedel som Gud har gett oss för att lindra smärta och hjälpa naturen i sitt arbete att återställa hälsan. Det är inte ett förnekande av tron att samarbeta med Gud genom att ställa sig under sådana förhållanden som är mest gynnsamma för tillfrisknande. Gud har gett oss möjligheten att skaffa oss kunskap om livets lagar. Den kunskapen har placerats inom vårt räckhåll för att vi skall använda den. Vi borde använda oss av varje hjälpmedel för att återställa hälsan, utnyttja varje möjlig fördel och arbeta i harmoni med naturlagarna. När vi har bett om de sjukas tillfrisknande, kan vi arbeta med ännu större kraft, och tacka Gud för förmånen att få samarbeta med honom, och be att han skall välsigna de medel han själv har gett” (Hälsa för hela människan, 133).

Slutsats

De bibliska och teologiska principerna ovan behöver studeras noggrant. Troende bör urskilja fördelarna med dessa principer och se hur de hjälper dem att odla en balanserad, hälsosam livsstil samt att låta sig vaccineras. Vacciner kan rädda liv genom att stoppa sjukdomsutbredningen, men om man väntar för länge kan det vara för sent. Allvarliga sjukdomskomplikationer förhindras med hjälp av vaccin. Vi bör under bön och eftertanke använda det som Gud gör tillgängligt för oss för att bevara liv och hälsa och också skydda andra från att ta skada.

Vi finner inga bibliska påbud eller regler som skulle hindra eller förbjuda människor från att vaccinera sig. Tvärtom, utifrån det bibliska materialet kan man starkt rekommendera vaccination till personer som inte har några särskilda allvarliga hälsoförutsättningar och i samråd med vårdgivaren. Om våra kroppar inte är våra egna och vi ansvarar inför Gud för hur vi tar hand om dem och om Gud kommer att ställa oss till svars för hur vi har älskat vår nästa, så måste vi ta hand om vår egen såväl som vår nästas hälsa. Paulus säger med eftertryck att ”Vad ni än gör ska ni göra det till Guds ära, det gäller även när ni äter eller dricker” (1 Kor. 10:31). Genom att vidta konkreta åtgärder för att skydda vår hälsa, hedrar och prisar vi Herren. En klok, ansvarsfull användning av vaccination kan vara en sådan åtgärd.

Vi måste be om gudomlig visdom och kunskap för att veta hur vi ska bli välinformerade och fatta mogna beslut. Evidensbaserad vetenskap har många fördelar i denna beslutsprocess eftersom vi genom den kan välja de bästa tillgängliga alternativen i givna livssituationer. Ett sådant tillvägagångssätt bekräftas av Ellen White. Hon uttrycker att resultatet av detta kan ha missiologiska följder: ”Om de [icke-troende] ser att vi är intelligenta när det gäller hälsa, kommer de att vara mer redo att tro att vi är sunda i bibelns läror” (Counsels to Health, s. 142). Å andra sidan varnar hon klart: ”Men när människor förespråkar reformer och tar saken till ytterligheter och är inkonsekventa i sitt handlingssätt, kan vi inte lägga skulden på allmänheten om hälsoreformen gör dem illamående… Dessa människor gör ett arbete som Satan älskar att se fortsätta” (2T 377).

COVID-tröttheten kan övervinnas om vi tillåter Gud att vägleda oss. Må vår nådige Herre ge oss urskillning och kraft att agera osjälviskt enligt hans vilja så att vi kan bli välsignade av honom och vara en välsignelse för andra. Ellen White ger följande visa råd: ”Guds under bär inte alltid miraklernas yttre sken. Ofta blir de till på ett sätt som ser ut som ett naturligt händelseförlopp. När vi ber för de sjuka verkar vi också för dem. Vi ska använda alla välsignelser som Gud har gett oss inom räckhåll för att befria dem som är i fara. Vi ber att vi ska skyddas från pesten som går fram i mörkret och plågan som härjar mitt på dagen. Sedan ska vi samarbeta med Gud och följa livets och hälsans lagar. Efter att ha gjort allt vi kan ska vi fortsätta att be i tro om hälsa och kraft. Gud uppmuntrar oss inte genom att göra för oss vad vi kan göra för oss själva” (Brev 66, 1901, publicerad i 2SM 346). Mot bakgrund av de skissade bibliska och teologiska principerna i denna studie är det viktigt att notera att Ellen White valde att vaccinera sig både för sig själv och till samhällets fördel.

Min önskan är att du låter dig vägledas i bön och övervägande fattar de bästa besluten för att bevara dig i hälsa och tjänst för Herrens och kyrkans uppdrag som vi älskar.

Jiří Moskala, ThD, PhD, är dekan för Seventh-day Adventist Theological Seminary, Andrews University och professor i Gamla testamentets exegetik och teologi.

Denna artikel har skrivits på uppdrag av generalkonferensens Adventist Health Ministries, 19 augusti 2021.

Till förstasidan