Meny

Encyklopedi för Adventistsamfundet

07.07.2020

Adventistsamfundet lanserade internationellt en digital encyklopedi den 1 juli. Encyklopedin är en pålitlig källa till fakta om kyrkans historia och organisation. Vid lanseringen innehöll encyklopedin 2 100 artiklar, men antalet kommer att öka hela tiden.

Uppslagsverket innehåller artiklar inom tre huvudområden:

  • Biografier om avlidna adventister som har lämnat viktiga avtryck efter sig
  • Artiklar om den historiska och organisatoriska utvecklingen av kyrkan
  • Artiklar om institutioner och publikationer

Encyclopedia of Seventh-day Adventists (ESDA) kommer att bli den viktigaste källan till information om Adventistsamfundets historia och verksamhet i alla hörn av världen. De 2 100 artiklarna på plats vid lanseringen är bara början på detta ambitiösa projekt. Verkets redaktör David Trim, som är chef för generalkonferensens arkiv-, statistik- och forskningsavdelning i utkanten av Washington, D.C., säger att redaktionen har planer på 8 000 artiklar.

Planen var att encyklopedin skulle lanseras under generalkonferensen i Indianapolis (som skulle ha pågått just nu), men istället blev det ett program på YouTube med olika samfundsledare.

– När folk frågar vilka adventisterna är ger encyklopedin svaret, förklarade David Trim i lanseringsprogrammet och menade att till och med en encyklopedi kan vara spännande.

– Vi står i en mycket stor tacksamhetsskuld till dem som har gått före oss.

Uppslagsverket berättar historierna om många självuppoffrande missionärer. David Trim nämnde historien om Alfred Matter och hans fru Elizabeth som beslutade att inte evakuera från Nebasa i Kongo när självständighetskriget bröt ut 1960. Han vann rebellernas förtroende med sitt vänliga uppträdande.

Om svenska adventister och institutioner finns redan ett gott antal artiklar. Söker du på ”Sweden” eller ”Swedish” så kan du upptäcka något som du aldrig tidigare visste om svenskar och svenskättlingar som arbetat i Guds verk på olika platser i världen. För många adventister idag är säkert redaktör Emil Åhrén bortglömd, men en person väl värd att minnas. Men fler artiklar är redan på gång. Samfundshistoriker Yvonne Johansson Öster håller på med flera artiklar som kommer att publiceras så småningom.

– Vi har en enorm tacksamhet till dem som har gått före oss, säger pastor Glenn Townend, ledare för South Pacific Division.

När man läser sådana berättelser som om Matter och Åhrén förstår man väl orsaken till hans kommentar.

– Detta arbete berättar om vilka vi är, var vi kommer ifrån och vart vi ska, påpekade ledaren för den interamerikanska divisionen, Elie Henry.

– Den stora bilden vi ser här är Guds uppdrag. Detta är ett kraftfullt vittnesbörd om hur Gud har lett i vår närmiljö och globalt, sade Raafat Kamal, ledare för den transeuropeiska divisionen.

Baserat på förstahandskällor

Uppslagsverket är resultatet av mycket arbete med nästan tusen författare och samarbete med utbildningsinstitutioner i alla delar av världen. Det betonas att artiklarna bör baseras på förstahandskällor.

Dragoslava Santrac har varit redaktör för encyklopedin och haft det praktiska huvudansvaret. Hon förklarade att det inte hade varit möjligt att genomföra projektet utan stöd från många författare och institutioner.

Artur Stele har varit ordförande för encyklopedistyrningsgruppen. Han kallade lanseringen en historisk dag för kyrkan.

– Vi kan inte överdriva betydelsen av denna encyklopedi för forskare och alla som älskar kyrkan och vill lära sig om historien och hur situationen är för tillfället. Encyklopedin kommer att påminna oss om hur Gud har lett i det förflutna och hur han leder idag, sade Stele.

Enligt generalkonferensens sekreterare kommer arbetet att vara av stor vikt för församlingens uppdrag.

– Detta arbete visar hur Gud har lett rörelsen. Encyklopedin sprider kunskap om missionsstrategier som har använts i olika delar av världen. Dessa berättelser kommer att inspirera nya generationer av missionärer, sade G.T. Ng.

I förordet till uppslagsverket säger Trim att det är oundvikligt att ett så stort verk med så många olika författare innehåller några fel. Han hoppas att det är mindre fel, men han uppmuntrar användare som upptäcker fel att rapportera till encyklopedins redaktörer.

Är det artiklar du saknar eller har du viktig information som saknas i befintliga artiklar får du gärna kontakta missionssekreterare Rainer Refsbäck.

Läs mer.
Till förstasidan