Meny

Adventistsamfundet uttalar sig om det rasistiska våldet

29.09.2020

I ett uttalande med anledning av det alltmer uppmärksammade våldet mot svarta i USA, men också rasistiskt motiverat våld i andra delar av världen, säger Adventistsamfundets generalkonferensstyrelse att vi måste åter uppmärksamma mänsklighetens gemensamma ursprung i skapelsen.

Hela det officiella uttalandet om ”En mänsklighet” kan läsas här!

Uttalandet bygger på kristnas syn på att människan skapad till Guds avbild och att alla försök att splittra mänskligheten efter etniska särdrag är ett falskt och orättfärdigt sätt att motarbeta Guds längtan efter försoning och gemenskap med människan och människor emellan.

”Adventister är övertygade om de Bibelns oföränderliga sanningar som visar att människor är skapade till Guds avbild (1 Mos. 1:27). Med utgångspunkt i skapelseberättelsen i Första Mosebok tror vi på den gudagivna och oföränderliga jämlikheten mellan alla människor i alla tider, på alla platser och under alla omständigheter. Vi härstammar alla från Adam och Eva, våra ursprungliga förfäder, vilket gör hela mänskligheten till en familj (1 Mos. 3:20). Inte ens de tragiska resultaten av människans val att göra uppror mot Gud har raderat det bestående bandet mellan alla människor. Skillnader i form av ras, etnicitet, kast och stam används för att orättfärdigt segmentera och splittra den grundläggande enhet som Gud avsåg att alla människor skulle få uppleva med honom själv och varandra.”

Generalkonferensstyrelsen medger också att problemet med racism och etnocentriskhet finns inom kyrkan. Kristna har låtit sig påverkas av idéer som inte bottnar i Bibelns människosyn, vilket har lett till att kyrkan som försoningens sändebud förlorat i trovärdigt. För detta vill man be om förlåtelse till de grupper som marginaliseras och utsätts för andras missaktning på grund av hudfärg och ursprung. Vi vill som adventister verka för fred och försoning i samhället och att människor ska upptäcka att den verkliga förändringen och räddningen finns hos Jesus Kristus.

Till förstasidan