Meny

Radiogustjänst från Kimitoöns Adventkyrka

16.06.2024

Radio Vega kl. 13:03 Gudstjänst med Kimitoöns Adventförsamling.

Predikant: Monika Winberg-Nikkola.
Mötesledare: Samuel Engblom.
Kantor: Nils-Magnus Maconi.
Sång: Församlingens kör, barngrupp och flickgrupp.
Körledare: Boris Källman.
Musiker: Jessica Löfgren (violin), Nathanja Löfgren (violin), Alice Engblom (violin), Izsak Löfgren (trumpet) och Nils-Magnus Maconi (piano)

Till förstasidan