Meny

Nyheter från Finlands Adventkyrkas årsmöte

01.05.2023

Det officiella generalförsamlingsmötet fick höra olika rapporter samt gjorde följande val:
Aimo Helminen fortsätter som ledare för Finlands Adventkyrka.
Jani Virolainen valdes till ny samfundssekreterare.
Harri Saarinen fortsätter som ekonom för samfundet.

Finlands Adventkyrka fick också en ny styrelse som börjar sitt arbete redan inom denna månad.

Den andra delen av möten kommer att hållas i juni i samband med Finlands Adventkyrkas finska sommarfest.

Till förstasidan