Meny

Jonathan Schmidtke vald till verksamhetsledare för FSA

21.05.2023

Finlands Svenska Adventkyrkas årsmöte i Larsmo den 21 maj valde Jonathan Schmidtke till verksamhetsledare för FSA. Han har redan skött tjänsten sedan 1 juni 2022, efter Carsten Berglund. Jonathan kommer att vara föräldraledig under tiden 1 juli 2023 till 31 mars 2024, eftersom familjen fått tillökning när deras yngsta dotter föddes.

Årsmötet valde Göran Hansen som ersättare för Jonathan under föräldraledigheten. Göran har en bred erfarenhet av olika slags tjänster inom Adventkyrkan i Sverige och utomlands.

Vi önskar Guds ledning för dessa nyckelpersoner!

Till förstasidan