Meny

Jonathan Schmidtke blir ny verksamhetsledare 

05.09.2022

Jonathan Schmidtke blir ny verksamhetsledare 

Vi hälsar Jonathan Schmidtke välkommen som verksamhetsledare i Finlands Svenska Adventkyrka (FSA). Jonathan som varit församlingsledare i Mariehamns adventistförsamling sedan augusti 2018 har från den 1 juni 2022 också blivit utsedd som ledare för FSA fram till nästa års delegatmöte.

Som verksamhetsledare kommer Jonathan att vara styrelseordförande och ha övergripande samordningsansvar för personal och för kontakten till våra sju församlingar och grupper. I hans uppgifter ingår bland annat kontakterna mot med Finlands Adventkyrka (unionen) såväl som med Frikyrklig Samverkan och andra samarbetspartner.

Jonathan är född och uppvuxen i Tyskland där han bland annat jobbade fyra år som bibelarbetare. Tillsammans med sin fru Bea Alice flyttade han till Sverige 2010 och kom så småningom till Ekebyholmsskolan där han arbetade i fem år.

Jonathan, tillsammans med Bea Alice och de fyra barnen, bosatte sig på Åland för fyra år sedan. Jonathan arbetar också deltid som närvårdare och personlig assistent.

Till förstasidan