Meny

Finlands Adventkyrkas sommarfest på Toivonlinna

10.06.2023

Glädje, tack vare nåd (Armosta Iloon) är mottot för Finlands Adventkyrkas sommarmöten på Toivonlinna.

Mötena började på torsdagen den 8 maj och pågår ända till och med söndagen den 11 maj med den andra delen av det lagstadgade årsmötet. Huvudtalare för sommarfesten är Daniel Duda, ledare för det världsvida Sjundedags Adventistsamfundets Trans-Europeiska division. Tillsammans med egna talare förkunnar han budskap om Guds nåd till oss bristfälliga människor.

En del av mötena sänds på Internet. Närmare information om sommarfesten (även på svenska) hittar du här: https://www.hengellisetjuhlat.fi .

Till förstasidan