Ekebyholmsskolans gymnasium i Rimbo, Sverige, lanserar en ny och unik profil för Samhällsprogrammet och Naturvetenskapsprogrammet: Internationell humanitär utveckling (IHU).
Meny

Ekebyholms gymnasium skapar en unik profil

24.04.2022

Ekebyholmsskolans gymnasium i Rimbo Sverige, lanserar en ny och unik profil för Samhällsprogrammet och Naturvetenskapsprogrammet: Internationell humanitär utveckling (IHU).

Ekebyholmsskolans gymnasium lanserar en ny och unik profil för Samhällsprogrammet och Naturvetenskapsprogrammet: Internationell humanitär utveckling (IHU).

Profilvalet Internationell humanitär utveckling innebär inte bara teoretisk undervisning i ledarskap och organisation (100 p), specialicering i religion (100 p) och humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering (100 p), utan också praktik på fältet tillsammans med ADRA Sveriges samarbetspartners ute i världen. Dessa profilval läser man integrerat med Samhällsprogrammets eller Naturvetenskapsprogrammets överiga kurser.

Profilen utgör 300-400 p av gymnasieutbildningens 2 500 möjliga poäng som ska ”rusta eleven till att kunna engagera sig i globala utmaningar för en bättre framtid”.

Förutom ovan nämnda profilval erbjuderskolan sedan tidgare andra profilval som körsång 1 (100 p), idrott och hälsa 2 (100 p) och programmering 1 (100 p).

Dessutom inför Ekebyholms gymnasium ytterligare en förändring till hösten 2022 genom att vissa obligatoriska kurser kommer att hållas på engelska. På så sätt hoppas man förbereda eleverna bättre för en alltmer internationaliserad värld och universitetsstudier som i allt större utsträckning sker på engelska.

I många regioner kan man fortfarande göra omval till gymnasiet fram till mitten av maj. Låter Ekebyholms nya profil intressant, kontakta skolan för en provvecka!

Rainer Refsbäck missionssekreterare

Till förstasidan