Meny

Biblar och bibeldelar på 901 språk under 2021

14.04.2022

Ännu ett pandemiår till trots slutförde bibelsällskap över hela världen under 2021 översättning av biblar och bibeldelar på 901 språk som talas av drygt tio procent av världens befolkning – 794 miljoner människor.

Från Mexiko till Myanmar fick 48 språkgrupper förstagångsöversättningar, vilket betyder att bibeltext inte tidigare var tillgänglig på dessa språk. Tre helbiblar ingick bland de 48 förstagångsöversättningarna förra året.

Övriga översättningsarbeten handlade om att ersätta tidigare bibelutgåvor som inte längre är läsmässigt funktionella i nutid. Som en del i arbetet ingår också biblar på teckenspråk och i punkskrift, braille. Bland annat finns hela Bibeln i punkskrift på swahili nu.

– Var och en av de nya översättningarna kommer att beröra och förändra livet för människor.  Vi är så tacksamma för översättarna som har ägnat år av sina liv åt att göra Bibeln tillgänglig för sina samhällen. Många av översättarna arbetar under mycket svåra eller farliga omständigheter, kommenterar United Bible Societies (UBS) generaldirektor Michael Perreau.

I Sverige arbetar Svenska bibelsällskapet med översättning av Nya testamentet på svenska. I den processen bjuds allmänheten in att tycka till kring ordval och språkbruk. NT-översättningen ska vara klar 2026. Läs mer om projektet här och ta del av provöversättningar som du kan ge återkoppling på! I övrigt pågår översättning av Bibeln på samiska språk och meänkieli.

I Ghana samarbetar det Svenska bibelsällskapet med det nationella bibelsällskapet kring ett alfabetiseringsprojekt på språket gurune. Nu kan gurune-folket äntligen läsa Nya testamentet på sitt modersmål. Självaktning och samhällspåverkan växer i takt med att gurune lyfts som ett språk värt att satsa på. Bilden för denna artikel visar en kvinna med Bibeln på gurunespråket, ett översättningsprojekt som startade 2015 och blev klart i november 2021.

* Siffror från januari 2022. Ytterligare ett par helbiblar kan ha tillkommit sedan rapporten. I antalet språk ingår 241 teckenspråk.

Svenska Bibelsällskapet/Rainer Refsbäck, Adventistsamfundets representant i bibelsällskapets huvudmannaråd

Läs den fullständiga artikeln om översättningsarbetet i världen under 2021 här!

Till förstasidan