Meny

Årshögtid i Jakobstad

07.06.2022

Årshögtiden hölls i Jakobstads Adventkyrka och via Youtube kunde enskilda och grupper runt omkring Finland delta.
Tore och Liljan Wollan från Norge besökte oss och på sabbatsförmiddagen fick vi först delta i en speciell familjegemenskap med Liljan.

Under gudstjänsten talade Tore om  “Att bo i ett främmande land”, där han bl.a. beskrev Daniel och hans tre vänners situation när de kom som fångar till Babylon.

Under gudstjänsten avtackades verksamhetsledare Carsten Berglund efter att ha tjänat i Finlands Svenska Adventkyrka under sammanlagt tio år. Med önskan om en god pensionärstid som nu väntar.

Dagen avslutades med familjesamling i Sundby hembygdsgård med bildvisning och gamla välbekanta lekar från tiden när Wollans var verksamma här i Svenskfinland.

 För att se årshögtidens alla möten på Youtube: klicka här

Till förstasidan