Meny

Adventliv

16.04.2021

Vi hoppas att du uppleva förnyelse och liv när du läser Adventliv framöver. Vi ber att Guds ska fortsätta välsigna alla som arbetar med tidningen och läser den.

Sedan 1897 har Adventistsamfundets medlemstidning hetat Missionären! Nu blir det ändring på det. Inte bara på namnet, även innehållet kommer att överraska dig när Adventliv kommer i juni!

Missionären är en av Sveriges äldsta ännu utgivna tidskrifter (nummer 305 av ca 6 600 i Patent och registreringsverkets utgivningsbevisregister). Tidningen började ges ut i januari 1897 som den första adventisttidningen som producerades i Sverige. Syftet var då som nu att uppmuntra och informera medlemmarna i Adventistsamfundet om vad som skedde i verksamheten runtom i landet och i världen.

Under ett drygt år har medierådet utökats med ytterligare några kunniga tidningsmänniskor för att grundligt arbeta med en förnyelse av Missionären. Formgivaren Frida Torstensson som varit anställd i medieavdelningen sedan januari 2020 är den som tillsammans med redaktör Liane Edlund lett arbetet. Processen har engagerat både ung och gammal i ett par olika läsarundersökningar de senaste åren som legat till grund för förnyelsearbetet och intervjuer med fokusgrupper bland unga vuxna som vi ser som en särskild målgrupp.

Samfundsstyrelsen fattade beslut den 14 mars om att Missionären från och med juninumret 2020 kommer att heta Adventliv.    Läs mer >>

Rainer Refsbäck ansvarig utgivare och missionssekerterare

Till förstasidan