Meny

Adventkyrkan i Sverige 140 år

06.09.2020

I Grythyttan fanns det redan 20 personer som börjat hålla sabbaten, så i augusti 1880 grundades där den första Adventkyrkan i Sverige. Broder P. Saxin blev föreståndare för den 45 medlemmar starka församlingen.

Adventisterna i Sverige

Adventismen i dess organiserade form spridde sig till Sverige från Amerika genom svensk litteratur som sändes hem till släkten i Sverige. I 1800-talets början hade ”roparna” redan startat en adventväckelse som liknande Millers väckelse i Amerika. Roparna var barn och ungdomar som drivna av Guds Ande predikade ur Guds Ord (fastän många var för unga för att ens kunna läsa) att Guds dom stod för dörren. Adventisternas bibliska budskap hamnade i god jord i väckelsefromheten och läseriet som präglade Sverige under denna tid.

En av de många tusen människor som berördes av roparnas budskap och väckelse var Peter Palmblad i Norra Ljunga socken i Småland. Han kom att emigrera till USA med sin familj år 1852 och där kom han i kontakt med adventväckelsen och blev den första svensk som blev döpt och intagen i en adventistförsamling. Detta skedde 1857-58 i La Porte, Indiana. 1858 försökte Peter Palmblad intressera adventisternas ledare och bokförlag Review and Herald att ge ut en svensk budskapstidning. Men han mötte kalla handen. Vid den här tiden såg man ännu inte behovet av att sprida rörelsen till andra språkgrupper i USA eller andra länder.

Först år 1873 lyckades läraren James Sawyer övertala Adventistsamfundets ledare i Amerika att börja ge ut en tidning för de svenska immigranterna där. Svensk Advent Härold gavs ut varje månad från januari 1874, och hundratals exemplar sändes hem till släkten i Sverige. Som ett resultat började många att hålla Bibelns sabbat, lördagen, i det gamla landet.

Litteratur och tidskrifter fortsatte att spela en stor roll under många årtionden. År 1884 började tidningen Sanningens Härold att ges ut från samfundets förlag i Kristiania (Oslo). 1886 startade Skandinaviska Förslagsexpeditionen (senare Skandinaviska Bokförlaget) sin verksamhet i Stockholm, vilket blev navet i en omfattande bokproduktion och kolportörsverksamhet. 1895 började adventisterna i Sverige att utge Tidens Tecken, en evangeliserande och utåtriktad tidskrift som 1968 bytte namn till Liv i nutid och fortsatte utges regelbundet fram till 1988-89 för att sedan under några år komma ut sporadiskt. 1897 startades tidskriften Missionären som ännu idag är Adventistsamfundets tidning i Sverige. 1924 började ungdomstidningen Ungdomens Budbärare att utges med många berättelser från svenska missionärer som inspirerade ungdomar att viga sina liv till Guds verk.

Församlingar etableras i Skandinavien

1878 kom så danskättlingen och missionären John G. Matteson till Christiania (Oslo) där han fann att ”många av de intresserade i staden är svenskar”. Två svenskar, skomakaren Jonas Pehrson Rosquist från Grythyttan och bonden Olof Johnson från Åmot, döptes i Oslo. De återvände hem till Sverige i maj 1880 och började sprida adventisternas budskap.I Grythyttan fanns det redan 20 personer som börjat hålla sabbaten, så i augusti 1880 grundades där den första Adventkyrkan i Sverige. Broder P. Saxin blev föreståndare för den 45 medlemmar starka församlingen. 1893 byggde församlingen i Grythyttan den första av adventisternas kyrkbyggnader i Sverige, Betelkapellet.

I mars 1882 möttes i Grythyttan åtta delegater från tre församlingar (med totalt 88 medlemmar) och organiserade den första konferensen i Sverige. Adventistsamfundet i Sverige hade fötts. Men tillväxten var svag till en början, och det av många anledningar. Tiderna var svåra, och för att vara attraktiv på den tidens arbetsmarknad skulle man vara villig att arbeta på sabbaten. Av den anledningen emigrerade många av de som döptes i Sverige till Amerika.

Motståndet från statskyrkan var fortfarande starkt mot frireligiösa under 1800-talets senare hälft. Det ledde till att Rosquist förbjöds att predika i Grythyttan och sattes åtta dagar i häkte när han vägrade att betala de 50 kronor i böter som han ålagts.

Här följer några tidiga årtal och viktiga händelser i adventisternas historia i Sverige:

 • 1892 började adventister från Sverige att arbeta bland de svensktalande i Finland. Två kvinnor kom att ha stor betydelse för hur arbetet utvecklades i storfurstendömet Finland där utländsk religiös påverkan var förbjuden.
 • 1894 startades Förening för Kristet Hjälparbete i Stockholms församling.
 • Idag är Adventistsamfundet fortfarande aktivt involverad i hjälparbete genom Adventist Development and Relief Agency (ADRA) som tar emot bistånd från bl.a. SIDA, för att förmedla till u-landsprojekt. Varje höst går också församlingarnas medlemmar ut i Hjälpaktion, knackar dörr och ger människor möjlighet att ta del i att göra världen en bättre plats att leva i.
 • 1894 öppnades Fredrikshavns församlingsskola i Danmark med en svensk avdelning.
 • 1895 öppnade man dörrarna för elever till församlingsskolor i Ovanmyra, Dalarna, och i Stockholm. Sedan skolplikten på lördagar togs bort i grundskolan försvann behovet av att driva dessa och andra folkskolor.
 • 1897 bestämde de 685 medlemmarna sig för att starta en realskola för att bl.a. utbilda evangelister och pastorer. Man köpte bergsmansgården Nyhyttan, norr om Nora, för 22.500 kronor och öppnade 1898 dörrarna för de 15 första eleverna. 1906 blev Nyhyttan centrum för adventisternas predikantutbildning i hela Norden. 1908 antogs namnet Nyhyttans Missionsskola.
 • 1897 gavs det första numret ut av Missionären, samfundets tidning än idag.
 • 1897 reste de första samfundsanställda utanför Sveriges gränser för att sprida adventbudskapet till grannländerna Island och storfurstendömet Finland. De första svenska adventistmissionärerna nådde också Kina detta år, men i regi av missionssällskapet British and Foreign Bible Society och Franssonmissionärerna.
 • 1902 får den svenska konferensen ansvar för arbetet i Finland och Island.
 • 1905 startade man kurbadanstalt vid Nyhyttans Missionsskola under sommarmånaderna då eleverna hade ledigt från skolan. Badanstalten började ha öppet året runt när skolverksamheten flyttades till Ekebyholms slott, Rimbo, 1932. Nyhyttan drevs som hälsohem fram till 1997 i Adventistsamfundets regi, då man blev tvungen att lägga ner verksamheten på grund av ekonomiska skäl.
 • 1907 sänds de första långväga missionärerna från Sverige, Julius Persson och N.P. Lindegren, till Etiopien. Redan 1892 hamnde dock adventisten Erik Pilqvist som missionär i Kina för Hudson Taylors China Inland Mission-rörelse. Han gifte sig med svenskan Ida Gran i Kina som kommit dit som s.k. Franssonmissionär. Erik Pilqvist kom att vara drivande för adventistmissionen i Kina från 1897 fram till sin död 1925.
 • 1926 startades sjukhem och badanstalt vid Hultafors, Bollebygd, dock sålt under 2002 till privat aktör på friskvårds- och rehabiliteringsområdet.
 • 1932 köptes Ekebyholms slott och gods utanför Rimbo, för att få plats med det stadigt ökande antalet elever vid Nyhyttans Missionsskola. Idag drivs fortfarande Ekebyholmsskolan med klasser från förskoleklass i lågstadiet till sista gymnasieåret, och en bibellinje på folkhögskolenivå. Ekebyholmsskolan förekom i riksdagsdebatterna i slutet av 1970-talet och början av 1980-talet som handlade om statligt stöd till enskilda skolor och blev en av de första att få statsbidrag för sin verksamhet, vilket på 1990-talet ledde till friskolereformen och skolpengen.
 • 1944 köptes Västerängs gård vid Vätterns nordöstra strand nära Medevi mellan Askersund och Motala för att användas som lägergård i samfundets verksamhet. Västerängs lägergård används flitigt ännu idag för olika läger- och konferensarrangemang inom samfundet.

Denna lista är inte komplett, men beskriver i stora drag några viktiga stolpar i Adventistsamfundets historia i Sverige. Sannolikt kommer listan att fyllas på vartefter.

Läs mer>>

Till förstasidan