Meny

Livet Utveckling

Ledarskap

Strategisk och behovsorienterat ledarskap i församlingen skapar en tydlig vision och passion som vill inkludera unga och nya kristna i församlingens ledarskap.

När vi i församlingen planerar för ett nytt verksamhetsår eller i tider av förändringar då är det nödvändigt att det finns personer som kan leda. Därför är ledarskap viktigt för en levande församling.

Jag tror att ett stödjande och utrustande ledarskap gör det möjligt för oss att gå vidare från generation till generation. När vi läser om hur Moses, på sin svärfars inrådan, såg till att folket fick ledare på olika nivåer förstår vi att han som ledare inte kunde göra allting själv. Moses var ledare för Israels barn under 40 år och när han inte fanns kvar var det viktigt att en ny generation var utrustad för uppdraget att leda.

När Gud utsåg Josua till ny ledare för Israel gav han några goda råd på vägen. Först påminner han om att fortsätta där Moses slutade. ”Följ noga hela den lag som min tjänare Mose gav dig utan att vika av åt något håll” och sedan uppmuntrar Gud Josua att visa för folket vad som står i denna lagbok. ”Tala ständigt om denna lagbok, och tänk själv på den både dag och natt”. (NB Josh. 1:7-8) Genom att vara förankrad i gudsordet blir man utrustad att vara Guds tjänare.

När det var dags för Josua att lämna över ledarskapet samlade han alla Israels stammar på en plats som hette Sekem. Han talade till dem och påminde om hur Gud har lett dem genom historien. Sedan ställde han dem inför ett val, att tjäna Gud eller att välja vem de vill tjäna. De hade ett fritt val att bestämma vad de själv ville. ”Men om ni inte vill tjäna Herren, bestäm då idag vem ni vill tjäna”. Som Guds ledare visade Josua på ett tydligt sätt vilken väg han själv valde. ”Jag och min släkt tänker i alla fall tjäna Herren.” (NB Josh. 24:15).

I församlingen finns det många olika ledaruppgifter och oavsett var i församlingen vi tjänar påminner bibelns berättelser oss om att Guds ord ska stå i centrum för allt ledarskap. Vi behöver också, såsom Joshua, aktivt ta ställning för att tjäna Herren. När vi gör det så kommer vi att få den hjälp och kraft som vi behöver och kan då vara till välsignelse för hela församlingen.