Denna predikan hölls i Helsingfors Adventkyrka 15. januari 2011 av Eeva Saarits.

 

Kristendomens kärnpunkt

Före julen fick jag de fattigas julkalender som gåva. Bakom luckan fanns det en bild för varje dag, dessutom fanns det en text i själva luckan. En dag, när jag öppnade luckan, hittade jag ingen bild. Där fanns ingenting. Där fanns bara en tom ruta. Jag förvånade mig över den tomma vita rutan. Då märkte jag texten i luckan: Även i dag ser ingen mig.

Ser jag – vill jag bli sedd?
Denna sats: ”Även i dag ser ingen mig” var gripande. Ser jag min nästa? Hur ser jag honom? Eftersom det var jul, kom jag i håg kristendomens grundbudskap. Vill jag, att Gud ser mig? Det var jul då Gud blev människa och visade konkret att han ser och delar människans nöd.

Vad är centralt i kristendomen?
Jag har redan länge funderat på kristendomens centrala kärna och dess uppkomst. Säkerligen har jag inte ännu hittat eller förstått det centralaste i saken, jag antar, att detta är inte möjligt här. Ändå tycker jag att det är intressant att fundera på denna fråga.

Dels är orsaken till mitt intresse, att det i min omgivning finns en person utan en kristen bakgrund. Hennes kontakter med den västerländska kulturen och dess värden har varit mycket begränsade. Hur kan man enkelt och begripligt förklara vad kristendomen innebär för en klok person, som kommer från en kultur som är helt annorlunda. Vad är centralt i kristendomen?

För ganska många adventister är Guds tio bud viktiga. Därför är det intressant att läsa några texter ur denna synvinkel.

Kärlekens dubbelbud
En skriftlärd frågade en gång Jesus, vilket är det största av alla buden. v29. Jesus svarade: "Det största är detta: Hör Israel! Herren, vår Gud, Herren är en, v30 och du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd och av hela din kraft. 31 Sedan kommer detta: Du skall älska din nästa som dig själv. Inget annat bud är större än dessa." (Mark 12:29-31)

Svaret Jesus gav är mycket intressant. För det första står sådana budord i exakt denna form i Guds tio bud. Dock finns dessa bud på ett annat håll i Gamla Testamentet. Om man funderar grundligare på innehållet och betydelsen av de tio budorden, inser man kan man ganska snabbt, att tio budord kristalliseras i dessa två bud.

En annan sak, som tilldrog sig min uppmärksamhet, var, att Jesus på sätt och vis knyter dessa två bud till ett enda bud. Allra viktigast är att älska Gud OCH ett annat viktigt bud är att älska sin nästa. Dessa två sammanflätas mycket starkt. Om vi inte bryr oss om våra medmänniskor, kan vi då älska Gud? Kan vi älska vår nästa utan gudomlig kraft?

Den skriftlärde tyckte om svaret Jesus gav. Mark 12:32: Den skriftlärde sade till honom: "Du har rätt, Mästare, det är sant som du säger. Han är en, och det finns ingen annan än han. v33 Och att älska honom av hela sitt hjärta och av hela sitt förstånd och av hela sin kraft och att älska sin nästa som sig själv, det är mer än alla brännoffer och andra offer." v34 När Jesus hörde att mannen hade svarat förståndigt, sade han till honom: "Du är inte långt från Guds rike."

Jesus betonade ännu viktigheten av detta välkända kärlekens dubbelbud med att säga: v40 ”På dessa två bud hänger hela lagen och profeterna." ( Mtt 22:40)
Hela lagen och alla profeter baseras på denna grund. Det finns mycket att fundera på när det gäller betydelsen av denna sats.

Älska Gud övet allt annat
Flera religioner poängterar några regler, befallningar och bud. Många religioner poängterar också att ära och tjäna gud. I kristendomen talar man däremot om att älska, och inte bara om vara rädd och att lyda.

Min vän frågade: hur det är möjligt att någon kan älska en Gud, som man har aldrig sett och som inte alls kan ses? Jag tyckte frågan var utmärkt. Var och en borde fundera, hur man själv skulle vilja svara på en sådan fråga. Jag antar, att det nu under datateknikens tid finns goda metaforer och att det är lätt att hitta goda exempel.

Älska din nästa
I kristendomen bör man också älska sin nästa. Jag känner inte till att det skulle  finnas någon annan religion, där man skulle förpliktas att älska sin nästa. Dock finns det religioner, som förpliktar en att vara en god människa och att bete sig respektfullt mot andra människor. Men i kristendomen räcker det inte att bara uppföra sig bra, man borde också älska. Älska dem som är i underlägsen position jämfört med mig. Man borde också älska människor som är fientliga.

I kristendomen förstår vi, att man inte kan älska en annan på befallning. Först måste vi se den andra och placera oss i hans ställe. Även Jesus placerade sig i människans ställe.

Man yttrar sällan högt en annan fråga, men säkert har nästan var och en någon gång tänkt på denna fråga: Hur kan man älska sin nästa, när det redan är nästan omöjligt att tolerera honom?

Vi behöver gudomlig kraft för att älska vår nästa och himmelsk ögonsalva, för att se vårt eget tillstånd och vår nästas behov.

En djupare uppfattning
Jag har ofta hört sägas, att vi måste hålla fast  de tio buden och låta andra församlingar predika allmänkristliga plattityder. Jag instämmer, ifall tänkandet har varit platt, är det värt att komma djupare in.

Jag tror, att vi inte är kallade till en prestationskristendom, där vi gör viktiga saker och gör det rätta, men glömmer, varför. Jag tror också, att vi är inte kallade till en frågesportkristendom, där det är väsentligt att veta rätta svar på frågor, fast ingen frågar. Det är skäl att sopa bort plattityder och ytlighet från ens eget tänkande och fundera på det som är meningsfullt i ens eget liv.

Sabbaten och doktriner är nyttiga saker och de skyddar oss på många sätt. De får inte förbli kristlig fernissa. Det är skäl att se dem djupare. Deras uppgift är att vägleda oss att se Gud och hans karaktär tydligare.

Vår adventskalender kunde innehålla en lucka, med texten: i dag ser min Gud mig och i dag ser jag min Gud och min nästa.

Den djupaste hemligheten
I Nya Testamentet hänvisas ofta till Guds hemlighet. Hemligheter är alltid spännande. Om någon sak är hemlig, känns det speciellt betydelsefullt att få veta den.
På många ställen har det berättats om denna hemlighet, ändå känns den hemlig, därför att den inte öppnas omedelbart. Man måste undersöka hemligheten, reflektera och fundera på den, ändå öppnas alltid något helt nytt.

Bibeln har berättat om Guds hemlighet så här:
Kol 2:2-3:2 för att de skall bli undervisade i kärlek och styrkta i sina hjärtan och nå fram till hela rikedomen i en fast övertygelse, som ger rätt insikt i Guds hemlighet, Kristus. v3 I honom är vishetens och kunskapens alla skatter gömda.

Rom 16:25 Honom som förmår styrka er genom mitt evangelium, min förkunnelse om Jesus Kristus, enligt den avslöjade hemlighet som under oändliga tider har varit dold!

Jag tror, att där finns Guds djupaste hemlighet. Denna hemlighet är Jesu Kristi kärlek. Där finns samtidigt kristendomens djupaste väsen. Hur kan vi bättre och mera uttömmande förstå, vad Jesu kärlek betyder! Hur kan vi ännu bättre berätta för andra, vad saken gäller?

Jesu kärlek – där finns mycket att fundera på.

Fil 4:19-20: v19. Så skall min Gud, efter sin rikedom på ett härligt sätt i Kristus Jesus ge er allt vad ni behöver. v20 Vår Gud och Fader tillhör äran i evigheternas evigheter, Amen.