Meny

Finlands Svenska Adventkyrka

Nämndemansvägen 1A
25700 Kimito

Finlands Svenska Adventkyrka

Styrelse

Aimo Helminen, föreståndare Finlands Adventkyrka

Jonathan Schmidtke, ordförande

Engelbert Engblom, sekreterare

Göran Maconi

Harriet Fagerholm

Majvor Eklund

Siv Welander