Meny
23
May

Årsmöte

23.05.2021 kl. 10:00
  -  23.05.2021 kl. 12:00

Finlands Svenska Adventkyrka kallas till årsmöte den 23 maj kl.10.00. 

Kallelse

Medlemmar i Finlands Svenska Adventkyrka kallas till årsmöte den 23 maj kl.10.00. 

På grund av rådande begränsningar under coronapandemin kommer årsmötet att hållas digitalt via Zoom.

Vid årsmötet behandlas följande ärende:

  • Verksamhetsberättelse
  • Ekonomirapport
  • Revisionsrapport
  • Ansvarsfrihet för styrelsen
  • Övriga frågor

/Styrelsen