Amerikansa Adventister hjälper de tornadodrabbade i Joplin, USA

Katastrofhjälp av sjundedags Adventistsamfundets sämhällsservices för Mid-America union skall samordna hjälpinsatser med federala och lokala organ i spåren av en dödlig tornado som slog staden Joplin, Missouri på söndag 22 maj. Den dödligaste virvelstormen i USA sedan 1950 lämnade 139 döda och planade hem och företag, inklusive stadens sjukhus.

Dwight Seek, pastor för Adventkyrkan i Joplin berättar att församlingens kyrkbyggnad fick bara lindriga skador i tak och att själva strukturen i byggnaden är i skick. Dwight's fru, Jenny säger att det hade uppkommit skador i hemmen av flera församlingsmedlemmar och att kassörens hem förstördes.

Även om alla ordinarie medlemmar har kontaktats och är vid liv, saknas en icke regelbunden medlem, Jenny Seek säger. "Det är möjligt att hon är bortrest med familjen. Vi ber att hon är OK"

"Våra tankar går till vår kyrkfamilj och till hela samhället i Joplin," Thomas Lemon, ordförande i Mid-America unionen, sade i ett uttalande. "Det är vid sådana tillfällen då samfundet måste bli händer och fötter av Jesus för att bära hans helande beröring till människor vars liv har blivit så förkrossad", uttalande fortsatte.

För uppdateringar om utvecklingen av situationen, inklusive Adventistsamfundets hjälpåtgärder, besök www.outlookmag.org. (Informationen är på engelska).