Meny

Livet Utveckling

Handledning

Erfarna kristna har en viktig uppgift att stötta, uppmuntra och handleda nya kristna i en växande gudsgemenskap.

Jag tänker ofta tillbaka till Malmö Adventkyrka där jag växte upp. Det är speciellt en person som jag minns med extra värme. Han pratade med mig nästan var gång vi sågs i kyrkan och han brydde sig om mig och de andra ungdomarna. Vi träffades också i andra aktiviteter, som när vi spelade fotboll på Limhamnsfältet och på våra tisdagskvällar i simhallen.  Vid ett tillfälle långt senare samtalade han och jag om den tid som varit och jag berättade då för honom hur mycket denna gemenskap hade betytt. Han log med sitt varma leende och sa ”Jag var inte bara din vän, utan jag var också din församlingsdiakon. Det var mitt (och församlingens) sätt att visa att vi brydde oss om dig och de andra ungdomarna.”

En av församlingens viktigaste uppgifter är att skapa förutsättningar för oss individer att växa och utvecklas i vår kristna tro. Vi behöver hjälp av någon som med erfarenhet som kan handleda oss och visa ett gott exempel i vad praktisk kristendom innebär. Det kallas för lärjungaskap. Vi lär oss under resans gång och så småningom är det du och jag som får vara handledaren för någon annan.

Bibeln ger oss många exempel på hur en erfaren person handlett en mindre erfaren person. Till exempel Moses ledde Joshua, Barnabas handledde Paulus och Markus. Bästa exemplet är väl Jesus som hade sina lärjungar. Det är också intressant att lägga märke till att Jesus fokuserade på en mindre grupp lärjungar som han var tillsammans med och utrustade dem för en större uppgift än vad jag tror att de själv inte ens vågade drömma om. När sedan dessa lärjungar fortsatte sin verksamhet så inspirerade de nya kristna i länderna runt hela Medelhavet.

Precis som en planta ger upphov till nya plantor ska vi som Jesu efterföljare generera nya efterföljare. Jag är så tacksam för att jag har haft möjlighet att ha trygga och trofasta handledare i församlingen. Genom dem har jag inte bara inspirerats utan också fått lära mig av deras erfarenheter, som jag i min tur kan föra vidare. Petrus skriver att vi ska stödja varandra på alla sätt för att vi därigenom ärar Gud. ”Tjäna varandra, var och en av er med den nådegåva han fått, som goda förvaltare av Guds nåd i dess många former. Den som talar ska se till att han talar enligt Guds ord. Den som tjänar ska göra det med den kraft som Gud ger. Då ska Gud bli ärad genom Jesus Kristus. Äran och makten tillhör honom i all evighet, amen.” 2 Petr. 4:10-11.