Meny

Nyheter

Begränsningar under coronavirusepidemin

Det är alltjämt viktigt att iaktta gällande rekommendationer och begränsningar för att stävja epidemin.

Böneveckan

Jag vill gå: Sänd för att vittna

Läsning som ger hopp

Två nya böcker från Skandinaviska Bokförlaget

Generalkonferensens årsmöte präglades av pandemin

Den 7-13 oktober höll Adventistsamfundets generalkonferensstyrelse sitt årsmöte, annual council. En hybrid av både digitalt och fysiskt deltagande.

Bönens dimensioner – Jakobstads Adventkyrka

Kom med på en spännande resa då vi utforskar bönens olika dimensioner.

Vaccination: en biblisk och teologisk reflektion

Ordet vaccination förekommer inte i Bibeln. På samma sätt finns det ingen biblisk uppmaning om att ”vaccinera” eller ”inte vaccinera”, därför måste man själv fundera på om man ska vaccinera sig eller inte. Trots att Bibeln inte är en medicinsk lärobok om hälsa kan dess undervisning bidra till att motverka osanna påståenden eller desinformation om hälsa. Huvudregeln är enkel: Det som är i överensstämmelse med bibliska hälsoprinciper och inte motsäger dem är tillåtet. Vi publicerar denna artikel från generalkonferensens hälsoavdelning med anledning av att vaccinmotståndet bland kristna i Sverige också uppmärksammats i en artikel i tidningen Dagen. Denna artikel utgår från ett adventistperspektiv på Bibelns undervisning och samfundsgrundaren Ellen Whites sätt att se på medicinsk vetenskap och tro. Här är ytterligare information om Adventistsamfundets hållning i fråga om vaccination och immunisering. För många adventister är det viktigt hur samfundsgrundaren Ellen White förhöll sig till olika frågor och hur hon uppfattade Bibelns undervisning i dessa. Ellen White själv nämner aldrig i sina skrifter om vaccinationer (under hennes levnad förekom vad som kallas "skyddsympning", en föregångare till modern vaccionation). Hon ska enligt ögonvittnen själv ha låtit sig skyddsympas mot smittkoppor. Du kan läsa mer om Ellen Whites relation till "vaccination" här. Här en tidigare artikel om vaccionation ur ett hälso- och medicinperspektiv. Det händer mycket i adventisternas globala gemenskap med anledning av pandemin, det skrivs också en hel del kommentarer kring olika fenomen som har med pandemin att göra. Se därför gärna Adventist Review.

Kyrkorna i Finland är afghanernas medvandrare

Vi uppmanar alla kyrkor och religiösa samfund att erbjuda samtalshjälp och stöd till de afghaner som bor i Finland och som är oroade för situationen i hemlandet och för sina familjemedlemmar. Vi uppmanar också församlingar runtom i Finland att be för Afghanistan och för alla afghaner

Mer av Jesus – en andlig sommarhögtid

Lyssna på Elizabeth Talbot online 8-13 juni

Globalt lägermöte! 19-23 maj

Global Campmeeting! Sommarkonferens för hela jorden. Och du är inbjuden!

Adventliv

Missionären förnyas!

HopeChannel lanserar bibelspel

Heroes II – ett frågespel för smarta telefoner och surfplattor

Vegana – 30 år

Den vegetariska restaurangen Vegana som finns i Jakobstads Adventkyrka har nu verkat i 30 år.

Ny webbutik

Skandinaviska Bokförlagets webbutik har uppdaterats

Vaccin mot covid-19 – stilla oro och ge råd

Denna artikel av General Conference Department of Health Ministries, General Conference Biblical Research Institute och Loma Linda University School of Pharmacy and School of Public Health publicerades i Adventist Review, 18 december 2020.

Jesus sista dagar

Den första presentationen är redan uppe på Jakobstads Adventkyrkas Youtubekanal.

Orange vår – Mot våld i nära relationer

FN har utsett den 25:e i varje månad till Orange Day för att uppmärksamma och motverka våld mot kvinnor.

Generalkonferensen framflyttad

Skjuts nu upp till juni 2022

Nya medarbetare i FSA

Den 1 november börjar Carola Engblom i Kimito och Solomon Dedua i Helsingfors

Matutdelning i Kimito

Åbo Underrättelser rapporterar om matutdelningen i Adventskyrkan.

Adventistsamfundet uttalar sig om det rasistiska våldet

Flanellografen du växte upp med

Vårt land med en bra rapport om adventisterna som producerar flanellografbilder.

Adventkyrkan i Sverige 140 år

Augusti 1880 grundades den första Adventkyrkan i Sverige.

Adventistsamfundets nya världsstrategi: ”I will go”

Ny medarbetare på Åland

Vi hälsar Jonathan Schmidtke välkommen som medarbetare i Finlands Svenska Adventkyrka.

Adventistsamfundet lanserar digital encyklopedi

Över två tusen artiklar om kyrkans historia.

Sommarsabbat på AdventistPlay

Gudstjänsterna är förinspelade och sänds kl 12.30 finsk tid på AdventistPlay LIVE (efter panelsamtalen, med en paus på ca 20 minuter).

Sommarläger

Läger i sommar ställs in.

Tavlor till försäljning

År 2006 fick Finlands Svenska Adventkyrka ärva många tavlor, som hade målats av Harald Smedberg. Harald Smedberg beslöt, att Brita skulle ärva hans egendom och tavlorna, accepterade han ett förslag, att de efter Brita skulle tillfalla Finlands Svenska Adventkyrka.

Pastor och människovän till vila

Pastor Stig Sjölander, 89 år, somnade in i sitt hem i Osby på morgonen den 13 februari.