Meny

Livet GemenskapGudstjänstplan


Här kan du se en översikt över gudstjänsterna i de svensktalande församlingarna i Finland. Kom ihåg att våra gudstjänster är på lördagar, och i de flesta församlingar samlas vi för en timmes bibelstudie och diskussion innan gudstjänsten. Då kan alla ta del av samtalet. Vill du besöka oss och se hur vi har det, är du välkommen!


Församling
Tid
Kommentar
3/12-2022
10/12-2022
17/12-2022
24/12-2022
31/12-2022
Församling
Helsingfors
Tid
10:00
Kommentar
3/12-2022
Zoom: Taija Veriö-Piispanen
10/12-2022
Zoom-gudstjänst
17/12-2022
Zoom-gudstjänst
24/12-2022
Julprogram
31/12-2022
Zoom-gudstjänstBibelstudium Hannu Helminen
Församling
Living Spring
Tid
11:00
Kommentar
In English
3/12-2022
10/12-2022
17/12-2022
24/12-2022
31/12-2022
Församling
Kimito
Tid
10:30
Kommentar
3/12-2022
Carsten Berglund
10/12-2022
Jessica Löfgren
17/12-2022
Jessica LöfgrenBibelstudium Izsak Löfgren
24/12-2022
Anki EngblomJulprogram
31/12-2022
Församling
Mariehamn
Tid
10:00
Kommentar
11.00 Bibelstudium
3/12-2022
Vittnesbördsmöte
10/12-2022
17/12-2022
24/12-2022
31/12-2022
Församling
Kaskö
Tid
11:00
Kommentar
3/12-2022
10/12-2022
Församlingen
17/12-2022
Församlingen
24/12-2022
31/12-2022
Församling
Vasa
Tid
11:00
Kommentar
3/12-2022
10/12-2022
Församlingen
17/12-2022
Församlingen
24/12-2022
Sebastian Jacobson
31/12-2022
Församling
Jakobstad
Tid
11:30
Kommentar
3/12-2022
10/12-2022
17/12-2022
24/12-2022
31/12-2022