Meny

Livet GemenskapGudstjänstplan


Här kan du se en översikt över gudstjänsterna i de svensktalande församlingarna i Finland. Kom ihåg att våra gudstjänster är på lördagar, och i de flesta församlingar samlas vi för en timmes bibelstudie och diskussion innan gudstjänsten. Då kan alla ta del av samtalet. Vill du besöka oss och se hur vi har det, är du välkommen!


Församling
Tid
Kommentar
3/9-2022
10/9-2022
17/9-2022
24/9-2022
Församling
Helsingfors
Tid
10:00
Kommentar
11.15 Bibelstudium
3/9-2022
Arne Nyholm
10/9-2022
Ute gudstjänst på Fölisön
17/9-2022
Taija Veriö-Piispanen / Zoom
24/9-2022
B & N-M Maconi Gudstjänst med temat ”Glädje”
Församling
Living Spring
Tid
11:00
Kommentar
In English
3/9-2022
10/9-2022
17/9-2022
24/9-2022
Församling
Kimito
Tid
10:30
Kommentar
3/9-2022
Carola EngblomPredikan kl. 10.30
10/9-2022
Sånggudstjänst, Jessica Löfgren,Nils-Magnus Maconi
17/9-2022
Carola Engblom
24/9-2022
Jessica LöfgrenIzsak Löfgren
Församling
Mariehamn
Tid
10:00
Kommentar
11.00 Bibelstudium
3/9-2022
Vittnesbördsmöte
10/9-2022
Johnny Lindholm
17/9-2022
Jonathan Scmidtke
24/9-2022
Sinikka Mäkivierikko
Församling
Kaskö
Tid
11:00
Kommentar
3/9-2022
Bibelstudium
10/9-2022
Bibelstudium
17/9-2022
Bibelstudium
24/9-2022
Bibelstudium
Församling
Vasa
Tid
11:00
Kommentar
3/9-2022
Inspirationsdag i Komossa – Sebastian Matula
10/9-2022
Bibelstudium
17/9-2022
Sebastian Matula
24/9-2022
Bibelstudium
Församling
Jakobstad
Tid
11:30
Kommentar
3/9-2022
Inspirationsdag i Komossa – Sebastian Matula
10/9-2022
Sebastian Matula (inspelning radiogudstjänst)
17/9-2022
Martha Kongari
24/9-2022
Sebastian Matula