Meny

Livet GemenskapGudstjänstplan


Här kan du se en översikt över gudstjänsterna i de svensktalande församlingarna i Finland. Kom ihåg att våra gudstjänster är på lördagar, och i de flesta församlingar samlas vi för en timmes bibelstudie och diskussion innan gudstjänsten. Då kan alla ta del av samtalet. Vill du besöka oss och se hur vi har det, är du välkommen!


Församling
Tid
Kommentar
1/5-2021
8/5-2021
15/5-2021
22/5-2021
29/5-2021
Församling
Helsingfors
Tid
10:00
Kommentar
Bibelstud. kl. 11.15
1/5-2021
Carola EngblomPredikan "Löftetsbarn" på Zoom
8/5-2021
Möte på zoom
15/5-2021
Solomon DeduaNattvardsgudstjänst på Zoom
22/5-2021
Aune GreggasPredikan på Zoom
29/5-2021
Carola EngblomPredikan "Förbundstecknet" på Zoom
Församling
Living Spring
Tid
13:00
Kommentar
På engelska
1/5-2021
Möte på Zoom
8/5-2021
Dr. Augusta OlaoreZoom
15/5-2021
Möte på Zoom
22/5-2021
Möte på Zoom
29/5-2021
Patrick JohnsonZoom
Församling
Kimito
Tid
10:30
Kommentar
1/5-2021
8/5-2021
15/5-2021
22/5-2021
29/5-2021
Församling
Mariehamn
Tid
11:00
Kommentar
1/5-2021
Vittnesbördsgudstjänst
8/5-2021
Jonathan Schmidtke
15/5-2021
Jonathan Schmidtke
22/5-2021
Jonny Lindholm
29/5-2021
Jonathan Schmidtke
Församling
Kaskö
Tid
11:00
Kommentar
1/5-2021
8/5-2021
15/5-2021
22/5-2021
29/5-2021
Församling
Vasa
Tid
11:00
Kommentar
1/5-2021
8/5-2021
15/5-2021
22/5-2021
29/5-2021
Församling
Jakobstad
Tid
11:30
Kommentar
1/5-2021
Adventkyrkas Youtube
8/5-2021
Adventkyrkas Youtube
15/5-2021
Adventkyrkas Youtube
22/5-2021
Adventkyrkas Youtube
29/5-2021
Adventkyrkas Youtube