Meny

Gemenskap och relationer

I församlingen har vi en gemenskap över alla gränser.

Gemenskap

Ålder, kultur och sociala skillnader är inga hinder i en gemenskap som är försonad genom Jesus. Snarare berikas helheten då äkta och kärleksfulla relationer förenar människor. Läs mer.

Omsorg

En församling som drivs av kärlek är en omsorgsfull gemenskap som accepterar, omsluter och stöttar människor där de är i livet. Läs mer.

Delaktighet

En församling visar att den accepterar en människa genom att värdesätta det som varje person tar med sig. Att ge utrymme för delaktighet genom användandet av ens unika gåvor och erfarenhet stärker känslan av relationsmässig och identitetsmässig tillhörighet. Läs mer.