Meny

Livet Uppdrag

Försoning

Försoning är helandet av relationer. Församlingen bör vara en katalysator för försoning i en splittrad värld.

Den kanske mest kända användningen av ordet försoning förekommer i namnet på Sannings- och försoningskommissionen i Sydafrika i slutet på 90-talet. Efter decennier med grova kränkningar av de mänskliga rättigheterna har landet börjat ta steg mot ett jämlikt och demokratiskt samhälle. Under ledning av den Anglikanske ärkebiskopen Desmond Tutu beslutade man att fokusera på försoning och inte på vedergällning. Under försoningsprocessen fick de personer som varit offer för våld tala inför kommissionen och personer som begått våldshandlingar fick ge sitt vittnesmål och be om förlåtelse och benådning.

Ofta tänker vi människor mest på oss själva och inte så mycket på våra medmänniskor. Det tankesättet leder lätt till konflikter. Om dessa konflikter får fortsätta att växa kan det förstöra relationer både i hemmet och i församlingen. Ouppklarade konflikter kan bli som en sten i skon. Stenen gör ont och drar till sig uppmärksamhet, så att man snart bara känner av det onda. Ja, det onda kanske är allt vi slutligen uppfattar och det behövs något radikalt för att vi ska känna frid och harmoni igen. Vi behöver lösa konflikterna och närma oss varandra genom förlåtelse och försoning.

När synden kom in i världen förlorade människan kontakten med Gud. Då lät Gud sin son dö på korset för våra synder och till försoning för oss. Vi, som Kristi församling, har därför fått uppdraget att berätta om Guds försoning med mänskligheten. Vi är alla kallade att vara ambassadörer för Kristus, för att bjuda in människor till försoning med Gud. Därför ska församlingsmission och evangelisation helt och hållet syfta till att läka och återuppbygga en förlorad eller trasig relation med Gud. Vi vill hjälpa människor att finna en personlig gemenskap med vår kärleksfulla far.

Försoning och kärlek är två sidor av samma mynt. I bergspredikan undervisade Jesus oss hur vi ska hantera konflikter. Han betonar att försoning är en förutsättning för gudstillbedjan. Jesus säger: ”Om du därför står framför altaret för att bära fram ett offer och så kommer ihåg att någon har något emot dig, så lägg ner ditt offer vid altaret och gå och red upp det med honom. Kom sedan och bär fram ditt offer.”  nuBibeln Matt 5: 23–24. Med andra ord, om vi vill tillbe Gud, måste vi först försona oss med varandra.