Meny

Livet Gemenskap

Gemenskap och relationer

I församlingen förenas vi över alla gränser. Ålder, kultur, språk eller sociala skillnader är inga hinder i en församling som är försonad genom Jesus. Snarare berikas helheten av olikheter eftersom äkta och kärleksfulla relationer förenar människor.

I Galaterbrevet 3:28 beskriver Paulus församlingen och gruppen av Jesu efterföljare med orden: Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man och kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Bibeln talar mycket om enhet i församlingen och jag har funderat mycket på vad enheten innebär. Vi är ju alla så olika och det blir lätt så att olikheterna skapar problem på ett eller annat sätt.

Vad är det då som förenar oss och vilket syfte har denna förening. Jag tänker mig att vår gemenskap ska hjälpa oss individer att utvecklas till mer hela människor. Människan är en social varelse och därför är det viktigt att tillhöra en gemenskap. Den kristna gemenskapen är speciell genom att den förenar oss i tron på Gud och på räddning från synden genom Jesus Kristus. Därför bör vi i församlingen stödja varandra i vår vandring med Gud och tillsammans berätta och föra vidare hoppet till dem som ännu inte erfarit den kristna gemenskapen.

Genom fokus på Jesus kommer vi också att komma närmare varandra. Paulus har i Kolosserbrevets tredje kapitel gett oss några välformulerade råd. Klä er därför som Guds utvalda, heliga och älskade, i innerlig barmhärtighet, godhet, ödmjukhet, mildhet och tålamod. Ha överseende med varandra och förlåt varandra, om ni har något att anklaga någon för. Så som Herren har förlåtit er ska ni förlåta varandra. Och över allt detta ska ni klä er i kärleken, bandet som förenar till fullkomlig enhet.

Ibland när vi tillsammans försöker förstå och tolka bibeln riskerar vi hamna i motpolerna rätt och fel. Vi vill ju så gärna förstå Guds ord på rätt sätt och helst övertyga andra att mitt sätt är det rätta. Då är det kanske bra om jag kan påminna mig själv om vad det är som kännetecknar en kristen gemenskap enligt texten ovan, innerlig barmhärtighet, godhet, ödmjukhet, mildhet och tålamod. Med dessa egenskaper som grund tror jag att vårt vittnande har större genomslag när vi vill berätta för andra om sanningen.

Må Gud hjälpa oss att förenas i Kristus. Ju närmare vi kommer Jesus Kristus ju närmare kommer vi varandra.