Meny

Livet GemenskapGudstjänstplan


Här kan du se en översikt över gudstjänsterna i de svensktalande församlingarna i Finland. Kom ihåg att våra gudstjänster är på lördagar, och i de flesta församlingar samlas vi för en timmes bibelstudie och diskussion innan gudstjänsten. Då kan alla ta del av samtalet. Vill du besöka oss och se hur vi har det, är du välkommen!


Församling
Tid
Kommentar
1/8-2020
8/8-2020
15/8-2020
22/8-2020
29/8-2020
Församling
Helsingfors
Tid
10:00
Kommentar
Bibelstud. kl. 11.15
1/8-2020
Zoom-möte
8/8-2020
Zoom-möte
15/8-2020
Zoom-möte
22/8-2020
Zoom-möte
29/8-2020
Carola Engblom
Församling
Living Spring
Tid
13:00
Kommentar
På engelska
1/8-2020
Zoom-möte
8/8-2020
Zoom-möte
15/8-2020
Zoom-möte
22/8-2020
Zoom-möte
29/8-2020
Zoom-möte
Församling
Kimito
Tid
10:30
Kommentar
1/8-2020
8/8-2020
Kennet Engblom
15/8-2020
Aimo Helminen
22/8-2020
Carola EngblomBibelstudium N-M Maconi
29/8-2020
Kennet Engblom
Församling
Mariehamn
Tid
11:00
Kommentar
1/8-2020
Carola Engblom
8/8-2020
Jonathan Schmidtke
15/8-2020
Jonathan Schmidtke
22/8-2020
Jonathan Schmidtke
29/8-2020
Jonathan Schmidtke
Församling
Kaskö
Tid
11:00
Kommentar
1/8-2020
Bibelstudium
8/8-2020
Stanley och Marta Kongari
15/8-2020
Bibelstudium
22/8-2020
Bibelstudium
29/8-2020
Bibelstudium
Församling
Vasa
Tid
11:00
Kommentar
1/8-2020
Svenska gruppen till Jakobstad
8/8-2020
Bibelstudium kl. 10
15/8-2020
Bibelstudium kl. 10
22/8-2020
Bibelstudium kl. 10
29/8-2020
Bibelstudium kl. 10
Församling
Jakobstad
Tid
11:30
Kommentar
1/8-2020
Hemma hos Jaana och Ralf i Sundby
8/8-2020
Martha Kongari
15/8-2020
Astrid Ericsson
22/8-2020
Merja Heikkilä
29/8-2020
Sebastian Matula