Meny

Livet GemenskapGudstjänstplan


Här kan du se en översikt över gudstjänsterna i de svensktalande församlingarna i Finland. Kom ihåg att våra gudstjänster är på lördagar, och i de flesta församlingar samlas vi för en timmes bibelstudie och diskussion innan gudstjänsten. Då kan alla ta del av samtalet. Vill du besöka oss och se hur vi har det, är du välkommen!


Församling
Tid
Kommentar
3/10-2020
10/10-2020
17/10-2020
24/10-2020
31/10-2020
Församling
Helsingfors
Tid
10:00
Kommentar
Bibelstud. kl. 11.15
3/10-2020
Zoom-möte
10/10-2020
Zoom-möte13.00 Living Spring
17/10-2020
Zoom-möte
24/10-2020
Zoom-möte
31/10-2020
Zoom-möte
Församling
Living Spring
Tid
13:00
Kommentar
På engelska
3/10-2020
Solomon Dedua Abraham Ronoh
10/10-2020
Abraham Ronoh Kennet Engblom
17/10-2020
Teka Lynch and Evan Odhiambo
24/10-2020
Göran Maconi and Teka Lynch
31/10-2020
Abraham Ronoh Solomon Dedua
Församling
Kimito
Tid
10:30
Kommentar
3/10-2020
Kennet Engblom
10/10-2020
17/10-2020
Nils-Magnus Maconi
24/10-2020
Kennet Engblom
31/10-2020
Kennet Engblom
Församling
Mariehamn
Tid
11:00
Kommentar
3/10-2020
Jonathan Schmidtke
10/10-2020
Jonathan Schmidtke
17/10-2020
Lyktan, Storagatan 10 MariehamnJonathan Schmidtke
24/10-2020
Jonathan Schmidtke
31/10-2020
Jonathan Schmidtke
Församling
Kaskö
Tid
11:00
Kommentar
3/10-2020
Bibelstudium
10/10-2020
Bibelstudium
17/10-2020
Bibelstudium
24/10-2020
Bibelstudium
31/10-2020
Bibelstudium
Församling
Vasa
Tid
11:00
Kommentar
3/10-2020
Bibelstudium
10/10-2020
Sebastian Matula
17/10-2020
Bibelstudium
24/10-2020
Bibelstudium
31/10-2020
Bibelstudium
Församling
Jakobstad
Tid
11:30
Kommentar
3/10-2020
Sebastian Matula
10/10-2020
Martha Kongari
17/10-2020
Sebastian Matula
24/10-2020
Merja Heikkilä
31/10-2020
Sebastian Matula