Meny

Livet Uppdrag

Ett liv i tjänst för andra

Vi känner alla till den gyllene regeln "gör mot andra vad du vill att de ska göra mot dig". Bibeln säger oss att gå ännu längre än detta. Jesus vill att vi tar hand om och tjänar andra, utan att förvänta oss någon tillbaka.

ADRA Sympati

Sympatiinsamlingen har funnits i Finland i nästan 100 år. Adventkyrkans utvecklings- och biståndsorganisation, ADRA Finland, förmedlar hjälp åt behövande såväl i Finland som i utvecklingsländer samt till katastrofområden.

Insamlingskostnaderna är högst 10 %. Även projektens administrativa kostnader i utvecklingsländerna är minimala.

Hjälpen förmedlas till behövande oberoende av deras ursprung, religion eller politiska övertygelse.

Alla projekt följs upp. Projektet för handikappade i Kenya övervakas även av Finlands utrikesministerium. Läs mer >>

ADRA utveckling

Homa Bay-området i Kenya

Nästan 50 % av befolkningen Homa Bay-området lever under fattigdomsgränsen. Därför har ADRA projekt där skolelever deltar i aktiviteter för hållbar utveckling. Man studerar odlingsmetoder, småföretagande, mikrolån, och gemensamt ansvarstagande.

Över 60 % av områdets unga är arbetslösa. Ett långsiktigt stöd är viktigt i början av sysselsättningen.

Mer än 10% av befolkningen är på ett eller annat sätt handikappade. Finlands utrikesministerium understöder detta projekt med 93 %. Sympatiinsamlingen täcker egenavgiften som är 7 %.

Finländska kirurger utför årligen ca 60–70 korrigeringsoperationer.

ADRA Pakistan

ADRA understöder skolelever med terminsavgifter i Pakistan.

Finland

Hjälparbete och EU-mathjälp – “Brödköerna” har blivit längre.

Vi verkar för att förhindra de ungas marginalisering. Läs mer >>

Katastrofhjälp

Katastrofhjälpen har under de senaste åren gett stöd till bland annat översvämningsområden i Indonesien och till drabbade av bränderna i Grekland.