Sändningar från Finlands Adventkyrkas finska årsmöte i Jyväskylä

Vid behov justera bilden med balken till höger så att en önskad sändninger fyller fönstret. För att se hela rutan gör så här:
- Flytta markören ner till höger i den sändningsrutan som du önskar.
- Bredvid texten YouTube finns en fyrkantig symbol. Genom att klicka på den fyller sändningen hela rutan.

Lägg märke till att det tidigaste programmet syns överst.

Tillbaka till normal: tryck ESC på tangentbordet.