Meny
25
okt

Ansvarsveckan 18-25 oktober

25.10.2020
  -  25.10.2020

Kyrkornas gemensamma människorättskampanj

Ansvarsveckan är kyrkornas gemensamma människorättskampanj. Att försvara mänskliga rättigheter är att stå upp för de minsta och marginaliserade. Fastän människorättskämpar gör ett fredligt arbete utsätts de ofta för marginalisering, trakasserier, våld och till och med hotas av en våldsam död. Ekumeniska ansvarsveckan uppmanar oss att stå vid människorättskämparnas sida och försvara mänskliga rättigheter i vår egen omvärld.

Ekumeniska ansvarsveckan hålls 18-25 oktober och får besök av människorättskämpar, Ansvarsveckans ambassadörer. Församlingarna kan, också virtuellt via en mötesapplikation, bjuda in någon av dem till församlingen, till en skola eller till något annat tillfälle under ansvarsveckan. Besöket kostar inget.

Lördag 24 oktober på FN-dagen kommer flera församlingar att ringa i kyrkklockor eller spela instrument för de mänskliga rättigheterna.

På söndag 25 oktober sänds ansvarsveckans ekumeniska gudstjänst i Yle Vega klockan 13.03 från Betelkyrkan i Helsingfors. I gudstjänsten predikar pastor Jani Edström. Jukka och Tove Leppilampi sjunger, och musiker är Macke Söderström och Andreas Björklund. Erkki Lumisalmi, skoltsame och diakon i ortodoxa kyrkan, medverkar med tal och bön.

Inbetalningen kan göras till:
Frikyrklig Samverkan rf (FS)
Bankkonto: FI67 4970 4420 0270 39
Referensnummer: 2510200
Insamlingtillstånd RA/2020/1235 15.10 – 30.11.2020 (gäller i hela Finland förutom Åland)

Mera information: koordinator för ansvarsveckan Anna Hyvärinen, Ekumeniska rådet i Finland anna.hyvarinen@ekumenia.fi, tfn 040 734 3754.   Läs mer>>

//FS Global/Frikyrklig Samverkan (Facebook)