Ekumeniska ansvarsveckan 21.-28. oktober 2012

Frikyrklig Samverkans insamling går i år till Finlands Svenska Adventkyrkas skolprojekt i Pakistan. Med hjälp av Utrikesministeriets utvecklingsstöd och Ansvarsveckans insamling vill vi stöda en kristen skola i ett land där de kristna marginaliseras allt mer.

Ansvarsveckan granskar i år sambandet mellan religionsfrihet och flyktingskap. Skolan vi understöder ligger på ett område dit kristna förvisats av lokala myndigheter. De är flyktingar i sitt eget land. Genom att stöda Lamb Lamp skolan i Jhelum, Pakistan, hjälper vi våra kristna syskon till ett människovärdigt liv, framtid och hopp.

Jan Edström, ordförande, Frikyrklig Samverkan
Aune Greggas, projektansvarig, Finlands Svenska Adventkyrka

OBS! Ansvarsveckans tryckta broschyr har tryckfel gällande referensnummer (det rätta referensnumret är 1407). Här kan du läsa en korrigerad version av broschyren.

Länkar: Frikyrklig Samverkan   Skolprojekt LambLamp