Meny

Livet Andlighet

Gudstjänst och tillbedjan

Ett av det mest signifikanta kännetecknet på en kristen församling är att kristna församlingar firar gudstjänst varje vecka. För oss inom Adventkyrka är sabbatsfirandet en god tradition då vi följer Jesu exempel att besöka Guds hus på sabbaten.

Tillbedjan under gudstjänsten ger oss många tillfällen att fokusera på Gud och vår relation till honom. Inte bara under predikan utan också under andra delar av gudstjänsten. Jag tänker på vad psalmisten skriver i Ps. 107:32 ”De skall lovsjunga honom i tempelskaran och prisa honom i de äldstes krets.”(NB) Vid lovsången kan vi möta Gud med hela vår varelse där text och musik kan samverka för att förstärka Guds närvaro. Genom skriftläsning och bön får vi också möjlighet att komma inför Gud och med lyssnade hjärta få stilla oss inför Hans röst. Ja, bibelläsning, bön och lovsång är en viktig del av vår tillbedjan och ska inte bara finnas där som ett preludium till dagens predikan.

Men tillbedjan kan vara så mycket mera än en gudstjänst varje vecka. För aposteln Jakob är gudstjänsten också praktiskt handlande. ”Men att ta sig an föräldralösa barn och änkor i deras nöd och hålla sig obesmittad av världen, det är en gudstjänst som är ren och fläckfri inför Gud och Fadern.” (FB Jak. 1:27). Då blir tillbedjan ett sätt att leva med Gud och med våra medmänniskor. När Jesus träffar kvinnan vid brunnen så frågar hon honom om VAR man ska tillbe. Är det i templet i Jerusalem eller går det lika bra uppe på berget Gerissim där samarierna hade sitt tempel? Då svarar Jesus henne att ”…den tid kommer, ja, den har redan kommit, då sanna tillbedjare tillber Fadern i ande och sanning, för det är sådana tillbedjare Fadern söker. Gud är Ande och de som tillber honom måste tillbe i ande och sanning.” (NB Joh. 4:23-24)

Paulus ger oss också ett vidgat perspektiv på gudstjänst och tillbedjan när han säger; ”Låt Kristus budskap rikligen bo hos er med all sin vishet. Undervisa och vägled varandra med psalmer, hymner och andliga sånger, och sjung Guds lov med tacksamhet i era hjärtan. Men vad ni än säger eller gör, så gör det i Herren Jesus namn. Tacka Gud, Fadern, genom honom.” (NB Kol 3:16-17)