Från den 7 till 17 januari kommer Sjundedags-Adventister över hela världen, i grupper eller enskilt, avsätta tid för bön under temat "Andens frukt".

Låt oss förena oss med våra bröder och systrar i den övriga världen i bön under dessa speciella bönedagar.

Bönedag Bönetema för dagen
 1  Förbli i Kristus, Joh. 15:1-17
 2  Kärlek, 1 Joh. 4:7-21
 3  Glädje, Hab. 3:17-19 & Jes. 12
 4  Frid, Joh. 14:25-31 & Matt. 6:25-34
 5  Tålamod, Luk. 23:26-43
 6  Vänlighet, Fil. 2:1-11
 7  Godhet, Rom. 12:9-21
 8  Trofasthet, Heb. 11:1-11
 9  Ödmjukhet, Jak. 3:13-18 & Kol. 3:12-17
 10  Självbehärskning, Matt. 4:1-11
 11  Vandra i Anden, Ef. 5:1-2; 8-21
Mera information och material på nätet. Här är länken till Adventistsamfundet i Sverige.