Vad tror vi?

- Att Gud är en personlig Gud som skapade oss och som är en aktiv del av våra liv.
- Att Gud sände sin son Jesus Kristus för att dö för oss så att vi kan fortsätta leva för alltid.
- Att gemenskap med Jesus förändrar våra liv.
- Att Gud har reserverat en plats i himlen åt alla som tror på honom. Där är lidande och död borta för alltid.